http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Badania naukowe Dziedziny prowadzonych badań naukowych Modelowanie
Modelowanie PDF Wydrukuj e-mail
1. Modelowanie oraz optymalna identyfikacja systemów biomedycznych
Przedmiotem prac są zagadnienia dotyczące modelowania systemów biomedycznych oraz problemy optymalizacji eksperymentu. Mają one ogromne gdyż zarówno ilości jak i dokładności medycznych danych pomiarowych są ograniczone ze względów etycznych i ekonomicznych. Te wymogi natury praktycznej można spełnić dzięki modelowaniu oraz wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych, które pozwalają uczynić eksperyment maximally informative (dostarczającym maksimum informacji). Badania te, należące do dziedziny optimal experiment design, obejmują optymalizację sygnału testującego (optimal input design) oraz optymalizację schematów próbkowania (optimal sampling schedule). W tej tematy zrealizowane zostały dwie prace doktorskie.
W ramach pracy doktorskiej zrealizowany został program komputerowy OID (Optimal Experiment Design) do optymalizacji sygnału testującego systemów biomedycznych.
 
 
 
2. Modelowanie w badaniach perfuzji z wykorzystaniem pomiarów mózgu PET i MRI
Celem tego modelowania jest poszukiwanie metod ewaluacji hemodynamiki mózgu oraz metod ilościowej oceny perfuzji, rozumianej szeroko jako proces dostarczania tlenu i substancji odżywczych do tkanek mózgu. Do oceny jakości tego procesu stosuje się kilka deskryptorów: CBF (cerebral blood flow), CBV (cereblal blood volume), MTT (mean transit time), inne. Służą one do sporządzania map ich rozkładu w mózgu. Trwają badania nad poszukiwaniem aplikacyjnych i dokładnych metod ewaluacji tych deskryptorów z wykorzystaniem modelowania i filtracji stochastycznej danych pomiarowych. W tej tematyce badawczej aktualnie jest realizowana rozprawa doktorska.
 

Skany PET ilustrujące wzrost aktywności mózgu dziecka wraz z jego wiekiem, w miarę wzrostu masy mózgu. Przydatne np. w śledzeniu prawidłowości rozwoju, [Crump Institute at UCLA].


3. Modelowanie czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę
Ze współpracy z Kliniką Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku wyłoniła się tematyka badań, dotycząca wpływu zaburzeń metabolizmu glukozy na stan czynnościowy układu oddechowego. Cukrzyca jest poważnym schorzeniem metabolicznym. Ocenia się, że w Polsce choruje na cukrzycę około 2 mln osób, a w świecie ponad 160 mln osób. Nieliczne dostępne badania donoszą o ograniczeniu rezerw wentylacyjnych układu oddechowego i upośledzeniu pojemności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla u chorych na cukrzycę. Prowadzi to z kolei do pogłębienia niewydolności, nie tylko układu oddechowego, ale wtórnie także niewydolności układu krążenia i całego ustroju. Celem prowadzonych badań jest opracowanie i wykonanie systemu komputerowego wspomagającego lekarza w procesie diagnostycznym układu oddechowego. Celem jest integracja wyników badania spirometrycznego i wyników badania pojemności dyfuzyjnej płuc. Badania te dostarczają odmiennych, wzajemnie uzupełniających się informacji diagnostycznych. W tej tematyce badawczej realizowana jest rozprawa doktorska.
 
 
Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych jest w znacznej części związana z tematyką prowadzonych prac badawczych a materiały dostępne na stronie Katedry.