http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Dla maturzystów
Szczegółowe informacje o projekcie PDF Wydrukuj e-mail

Tytuł projektu:  Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna -  studia międzywydziałowe

 

Okres realizacji projektu: 0d 01.04.2009 do 30.04.2015

 

Prasowe informację o projekcie.

 

Cel projektu:

 

Głównym celem projektu jest przygotowanie i realizacja w Politechnice Gdańskiej interdyscyplinarnego kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna. Kierunek będzie prowadzony przez Wydziały Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Chemiczny oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG z udziałem specjalistów z Akademii Medycznej w Gdańsku AMG. Przewiduję się stopniowe uruchamianie kolejnych lat kształcenia. W trakcie trwania projektu zrealizowany zostanie cały cykl I i II poziomu studiów.

 

Cele szczegółowe uruchomienia i realizacji interdyscyplinarnego kierunku studiów IBM obejmują:

  • opracowanie, przy współudziale przedsiębiorców, klinik i szpitali, a także ze współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechnika Warszawską, szczegółowego programu studiów I i II stopnia, wraz z konspektami każdego przedmiotu;
  • opracowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, projektów) dla wybranej grupy przedmiotów, specyficznych dla IBM;
  • podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie organizacji kształcenia oraz podwyższenia jakości nauczania na kierunku IBM, we współpracy ze specjalistami krajowymi i zagranicznymi;
  • uruchomienie i realizacja kształcenia na I i II studiów IBM;
  • realizacja programów wyrównawczych dla studentów I roku studiów z zakresu matematyki i fizyki;
  • opracowanie i wdrożenie systemu ciągłej kontroli jakości kształcenia na IBM;
  • podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wprowadzenie nowych metod i technik bazujących na edukacji na odległość( e – learning,distance learning) oraz na metodach kształcenia problemowego,

 

 

Rys.1 Grupy docelowe objęte wsparciem podczas realizacji projektu.

 

 

 

Lista działań niezbędnych do realizacji projektu.

 

Działanie

Opis działania

1

Opracowanie, uruchomienie i realizacja kształcenia na I i II stopniu studiów IBM.

Przygotowane zostaną szczegółowe plany studiów oraz konspekty każdego przedmiotu (wykłady, laboratoria, projekty). Szczegółowa tematyka konspektów ( z granulacją 1 godz. lekcyjną dla wykładów) opracowana zostanie przy współudziale przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek służby zdrowia.

2

Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla przedmiotów specyficznych dla IBM.

Opracowane zostaną materiały w formie elektronicznej (treści wykładów wraz ze slajdami, instrukcje i opis ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcje realizacji projektów wraz z przykładami).

3

Podnoszenie atrakcyjności kształcenia

Części specjalistycznych wykładów zostaną opracowane z wykorzystaniem nowych metod i technik kształcenia na odległość (e-learning, distance learning)

4

Opracowanie i wdrożenie systemu ciągłej kontroli jakości kształcenia na IBM

Budowa systemów oceny materiałów i programów edukacyjnych jak i ciągłą kontrolę jakości prowadzonych zajęć. System obejmować będzie recenzje opracowywanych treści, kroczącą ocenę globalnych zajęć, a także przeprowadzone zostaną anonimowe ankiety dla każdego przedmiotu i każdego prowadzącego. Ankiety przeprowadzone będą co semestr.

5

Organizacja i realizacja szkoleń, praktyk i staży studentów IBM

Przygotowane i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli przedsiębiorców i konsultantów zewnętrznych. Przewidujemy wprowadzenie płatnych staży.

6

Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej zakresu nowych technik nauczania

Wdrożenie metod kształcenia problemowego, w tym realizacji projektów grupowych, nowoczesnych rozwiązań praktycznych w zakresie IBM oraz wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych ośrodkach mających doświadczenie w nauczaniu IBM.

7

Opracowanie i wdrożenie programów wyrównawczych dla studentów

Opracowane  zostaną programy wyrównawcze z zakresu matematyki i fizyki, , uzupełniające drastyczne braki obecnego systemu kształcenia średniego.

8

Prowadzenie promocji „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jako instrumentu finansowania oraz kierunku IBM

Budowa strony internetowej, ogłoszenia w czasopismach, przygotowanie i dystrybucja ulotek i materiałów multimedialnych, organizacja dni otwartych, udział w festiwalach nauk, wizyty w szkołach.

 

 

 

 

Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-236/08