http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Dydaktyka Program studiów: Inżynieria biomedyczna dla obecnych studentów Wydziału ETI
Program studiów: Inżynieria biomedyczna dla obecnych studentów Wydziału ETI PDF Wydrukuj e-mail

PROGRAM STUDIÓW:

Inżynieria biomedyczna dla obecnych studentów Wydziału ETI (rocznik 2007 i wcześniej).

 

 PROGRAM SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ (u - uzupełniającej)

.Przedmiot/semestr  L. godz.
w tyg.
7
w ć l p
8
w ć l p
9
w ć l p
10
w ć l p
 Przedmioty specjalizacyjne       
1.Podstawy medycyny i biosygnały u3E2 - 1 -   
2.Interfejsy i protokoły w akwizycji danych  3E1 - 2 -   
3.Wymiana i składowanie danych multimedialnych u21 - 1 -   
4.Serwery aplikacji i usług  21 - 1 -   
5.Biopomiary  3E 2 - 1 -  
6.Hurtownie i eksploracja danych u2 1 - 1 -  
7.Grafika interaktywna i wizualizacja 3D u3E 1 - 2 -  
8.Metody projektowania eksperymentu  2 1 - 1 -  
9.Modelowanie systemów biomedycznych  2E 2 - - -  
10.Rekonstrukcje i analiza obrazów u3E  2 - 1 - 
11.Systemy diagnostyczne i terapeutyczne  3E  2 - 1 - 
12.Telemedycyna u3  1 - 2 - 
13.Wykład monograficzny  1  1 - - - 
 Razem przedmioty specjalnościowe techniczna  32101210-
 Projekt grupowy  80440
 Seminarium dyplomowe  2   2
 Razem  421016142
 Konsultacje dyplomowe  26  1016
E - egzamin

 Podstawy medycyny i biosygnałów

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jerzy Wtorek
E
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCD
1.Medycyna pojęcia podstawowe X    1
2.Organizm jako źródło informacji strukturalnej i funkcjonalnej X    1
3.Organizm jako zbiór układów: komórka, tkanka, organ X    1
4.Właściwości komórki: budowa, rozwój, modyfikacje X    1
5.Informacja genetyczna X    1
6.Komórka jako źródło sygnałów  X   1
7.Rodzaje i właściwości tkanek X    1
8.Opis parametryczny właściwości tkanek  X   1
9.Budowa i rola serca X    1
10.Opis parametryczny właściwości serca X    1
11.EKG - źródło informacji o sercu i jego stanie  X   1
12.Stymulacja serca: zewnętrzne i implantowane stymulatory  X   1
13.Sztuczne serce X    1
14.Układ krążenia X    1
15.Przepływ, ciśnienia, parametry naczyń  X   1
16.Układ oddechowy X    1
17.Układ nerwowy X    1
18.Budowa komórek nerwowych i mózgu X    1
19.Ocena aktywności mózgu, EEG i techniki obrazowe X    1
20.Mapa kory mózgowej: kora wzrokowa, słuchowa, itp X    1
21.Umysł jako funkcja mózgu, obiektywizacja badań X    1
22.Zmysł wzroku: mechanizm widzenia X    1
23.Protezy wzroku: układy optyczne i detektory X    1
24.Zmysł słuchu: mechanizm słyszenia X    1
25.Protezy słuchu X    1
26.Inne zmysły i protezy X    1
27.Układ ruchowy X    1
28.Miografia X    1
29.Sterowanie z wykorzystaniem biosygnałów X    1
30.Układ płciowy, hormonalny i kontrola płodności X    1


Interfejsy i protokoły w akwizycji danych

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Piotr Jasiński
E
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCD
1.Pojęcie interfejsu. Rodzaje interfejsów. Konfiguracje. Rodzaje tr ansmisji danych. X    0,3
2.Model warstwowy wymiany danych. X    0,3
3.Protokół komunikacji a interfejs. XX   0,3
4.Podstawy programowania urządzeń we/wy w różnych systemach operacyj nych   X  1
5.Interfejs szeregowy RS232. Budowa, działanie. XX   1
6.Przykłady i programowanie w systemach Win32   X  1
7.Przykłady i programowanie w systemie Linux   X  1
8.Interfejsy pochodne od RS232 - RS423,485, przykłady zastosowań   X  1
9.Interfejsy szeregowe USB FireWire  X   1
10.Interfejs Centronics - omówienie, przykład programowania.   X  1
11.I2C - budowa i działanie   X  1
12.1-Wire, MicroWire i inne pikomagistrale   X  1
13.Interfejsy bezprzewodowe - Irda i Bluetooth  X   1
14.Protokoły wymiany danych: modbus, danbus   X  1
14.Protokół CAN   X  1
15.Metody zabezpieczania transmisji danych (CRC, kontrola błędów) X X  1
16.Oprogramowanie do tworzenia aplikacji - LabView, LabWindows CVI   X  1


Wymiana i składowanie danych multimedialnych

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jacek Rumiński
E
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCD
1.Multimedia i ich wymiana oraz składowanie - wprowadzenie X    1
2.Standardy wymiany danych multimedialnych JPEG2000, MPEG 1/2/4, H.X XX  X   1
3.Standardy W3C wymiany danych multimedialnych (m.in. XML)   X  1
4.Standardy wymiany danych medycznych: DICOM, HL7, EDIFACT, ebXML, i nne.   X  1
5.Systemy PACS oraz systemy informacyjne w medycynie (m.in. HIS, DIS , RIS) X    1
6.Rola QoS w systemach wymiany danych medycznych  X   1
7.Tworzenie serwerów usług składowania danych   X  1
8.Tworzenie serwerów usług pobierania i wyszukiwania danych   X  1
9.Organizacja i technologie archiwizacji danych.   X  1
10.Archiwizatory i macierze dyskowe. X    1
11.Technologie sieciowe w budowaniu archiwów danych (m.in. NAS) X    1
12.Hybrydowe systemy archiwizacji  X   1
13.Planowanie i wdrażanie procedur Disaster Recovery   X  1
14.Metody zabezpieczania składowanych danych   X  1
15.Systemy zasalania dla ciągłości pracy   X  1


Serwery aplikacji i usług

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jacek Rumiński
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Serwer-podstawowe definicje, typy i role serwerów,wymagania.  1   1
2.Architektury serwerów. Podstawowe bloki funkcjonalne serwerów włas ności i wymagania   1  1
3.Metody zabezpieczania serwerów   1  1
4.Pomieszczenia serwerów. Podstawowe moduły funkcjonalne: klimatyzac ja, wentylacja, zasilanie.   1  1
5.Usługi aplikacyjne we współczesnych systemach operacyjnych 1    1
6.Serwery usług FTP/SSH/SFTP   1  1
7.Serwery usług informacyjnych HTTP   1  1
8.Serwery poczty elektronicznej SMTP, POP   1  1
9.Zabezpieczenia usług (SSL, SHTTP, SMTP-AUTH)   1  1
10.Zabezpieczenie usług: brama ogniowa i detekcja włamań   1  1
11.Zabezpieczenie poczty elektronicznej (m.in. wirusy, spamy)   1  1
12.Architektura serwerów aplikacji 1    1
13.Serwery aplikacji J2EE   1  1
14.Charakterystyka EJB   1  1
15.Komponenty serwerów aplikacji i przegląd rozwiązań   1  1


Biopomiary

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Mariusz Kaczmarek
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Klasyfikacja biosygnałów a biopomiary X    1
2.Pomiar potencjałów w komórce  X   1
3.Pomiar prądów w komórce  X   1
4.Pomiar EKG - pole odprowadzeń  X   1
5.Standardowe EKG  X   1
6.Niestandardowe EKG  X   1
7.Parametryczna ocena EKG  X   1
8.Pomiary EEG  X   1
9.Pomiary niestandardowe EEG  X   1
10.Parametryzacja EEG (analiza widmowa, itp)  X   1
11.Elektromiografia  X   1
12.Pomiary bioelektryczne  X   1
13.Metody pomiaru przepływu  X   1
14.Pomiar ciśnienia - metody inwazyjne i nieinwazyjne  X   1
15.Pomiar ciśnienia w wybranych częściach ciała i narządach  X   1
16.Optyczne metody spektralne  X   1
17.Pulsoksymetria  X   1
18.Analiza gazów wydechowych  X   1
19.Metody rentgenowskie - generacja i detekcja promieniowania RTG  X   1
20.Lampa RTG  X   1
21.Detektory promieniowania RTG  X   1
22.Rezonans MR - opis zjawiska  X   1
23.Sekwencje pobudzające w NMR  X   1
24.Budowa aparatu NMR  X   1
25.Ultradźwiękowe metody pomiarowe  X   1
26.Mechaniczne właściwości tkanek biologicznych  X   1
27.Pomiary w genetyce  X   1
28.Rozpoznanie sekwencji DNA  X   1
29.Aplikacje i techniki pomiarów biometrycznych - założenia  X   1
30.Aplikacje i techniki pomiarów biometrycznych - rozpoznawanie linii papilarnych, wzoru tę czówki oka.  X   1


Hurtownie i eksploracja danych

Kierunek:Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jacek Rumiński
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Bazy danych a hurtownie - podstawowe pojęcia X    1
2.Hurtownie: modele danych  X   1
3.Hurtownie: operacje na danych   X  1
4.OLAP   X  1
5.Przykłady systemów i rozwiązań X    1
6.Bazy danych dokumentów - XML  X   1
7.Transformacje struktur i danych   X  1
8.Wyszukiwanie danych   X  1
9.Podstawy eksploracji danych - znaczenie i metody   X  1
10.Przygotowanie danych  X   1
11.Reguły asocjacyjne   X  1
12.Drzewa decyzyjne i klasyfikacja danych   X  1
13.Formułowanie wiedzy, filtracja i wizualizacja   X  1
14.Przykłady systemów i aplikacji   X  1
15.Wydobywanie informacji z danych multimedialnych. SQL/MM i MPEG7. X    1


Grafika interaktywna i wizualizacja 3D

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Mariusz Kaczmarek
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Wizualizacja naukowa a wizualizacja informacji - pojęcia podstawowe X    0,5
2.Pojęcia: grafika komputerowa a grafika interaktywna  X   0,5
3.Reprezentacja i modelowanie obiektów 3D w pamięci komputera - podstawowe techniki  X   1
4.Manipulowanie przestrzenią 3D: transformacje współrzędnych  X   1
5.Modelowanie obiektów 3D w pamięci komputera, skanery 3D obiektów rzeczywistych  X   1
6.Techniki obrazowania 3D w medycynie - Volume Rendering  X   1
7.Techniki obrazowania 3D w medycynie  X   1
8.Obiekty wielomodalne - techniki pozyskiwania danych  X   1
9.Łączenie danych i porównywanie obrazów wielomodalnych  X   1
10.Open GL - możliwości i ograniczenia  X   1
11.Programowanie Open GL i API, dostępne biblioteki  X   1
12.Języki prezentacji scen 3D  X   1
13.Języki prezentacji scen 3D - VRML - wprowadzenie do programowania  X   1
14.VRML a interakcja z użytkownikiem  X   1
15.Programowanie Flash - wprowadzenie  X   1
16.Nowe formaty wymiany informacji XML  X   1


Metody projektowania eksperymentu

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Renata Kalicka
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Wstęp. Finalne cele eksperymentu: lepsze poznanie zjawiska, estymacja parametrów, predykc ja zachowania systemu.  X   1
2.Nieliniowość systemów względem parametrów, względem pobudzenia. Przykłady  X   1
3.Definicje jakościowego i ilościowego planowania eksperymentu.  X   1
4.Jakościowe planowanie eksperymentu. Strukturalna identyfikowalność systemów. Przykład.   X  1
5.Metody i narzędzia służące do jakościowego planowania eksperymentu. Przykład.   X  1
6.Ilościowe planowanie eksperymentu. Zmienne eksperymentu. Znaczenie macierzy informacyjna Fishera.   X  1
7.Kryteria optymalności eksperymentu: D, A, C i E-optymalność.  X   1
8.Interpretacja, znaczenie praktyczne i złożoność numeryczna kryteriów D, A, C i E-optymaln ości.  X   1
9.Zastosowanie metod ilościowego planowania eksperymentu. Optymalizacja schematu próbkowan ia SP.  X   1
10.Zastosowanie metod ilościowego planowania eksperymentu. Optymalizacja pobudzenia u(t).< /td>  X   1
11.Program OSSP. Przykładowe optymalizacje SP. Czas trwania eksperymentu a rozmieszczenie p róbek optymalnych. X    1
12.Optymalizacja u(t). Więzy i ograniczenia. Interpretacja.  X   1
13.Program UOPT. Przykładowe optymalizacje. X    1
14.Wpływ dodatkowych ograniczeń sygnału pobudzającego na rozwiązanie optymalne  X   1
15.Optymalna organizacja procesu pomiarowego  X   1


Modelowanie systemów biomedycznych

Kierunek:i Elektronika i telekomunikacja
Autor: Renata Kalicka
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Analiza systemów. Systemy inżynierskie a systemy biomedyczne.  X   1
2.Uogólnione właściwości systemów biomedycznych. Biomedyczne analogii R, C i L (rezystywno ść, gromadzenie energii potencjalnej, gromadzenie energii kinetycznej).  X   1
3.Modele o parametrach w postaci stałych rozłożonych i stałych skupionych. Przykłady.  X   1
5.Matematyczny opis modeli badanych systemów. Modelowanie teoretyczne.   X  1
6.Liniowość i nieliniowość procesów. Funkcja komplementarna, rozwiązanie szczególne. Przykł ad.   X  1
7.Modelowanie empiryczne, krzywe dopasowujące: funkcje sklejane, samomodelowanie.  X   1
8.Funkcja przenoszenia, całka splotowa.  X   1
9.Metoda skończonych poziomów, metoda skończonych elementów.  X   1
10.Kompartment. Opis matematyczny, właściwości.   X  1
11.Kompartment. Liniowość, typy nieliniowości, systemy donor-controled i acceptor-controled .   X  1
12.Systemy kompartmentowe. Uogólniony opis w kategoriach wejście-stan-wyjście.   X  1
13.Systemy biomedyczne z otwartą i zamkniętą pętlą. Przykłady.      1
14.Identyfikacja systemów oraz diagnoza i predykacja.  X   1
15.Analiza systemów w dziedzinie czasu. Odpowiedz skokowa.  X   1
16.Parametryczne i nieparametryczne metody identyfikacji.   X  1
17.Konwolucja, estymacja metodą najmniejszych kwadratów.  X   1
18.Estymacja z wykorzystaniem funkcji korelacji.  X   1
19.Estymacja w dziedzinie częstotliwości.  X   1
20.Techniki optymalizacji. Identyfikacja parametryczna modelu typu graybox.   X  1
21.Potrzeba badań statystycznych. Dokładność pomiarów i dokładność estymat.  X   1
22.Potrzeba badań statystycznych. Wybrane eksperymenty, tworzenie modeli   X  1
23.Wybór najlepszego z alternatywnych modeli   X  1
24.Kryteria jakości modelu: wariancja residuów, stopień uwarunkowania.   X  1
25.Kryteria jakości modelu: kryterium Akaike. Przykłady.   X  1
26.Identyfikacja modeli, analiza dokładności estymat, wnioski.   X  1
27.Modelowanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie. Środowisko wirtualne. X    1
28.Szkolenie operatorów, lokalna i zdalna chirurgia, terapia i diagnostyka. X    1
29.Środki techniczne komunikacji z rzeczywistością wirtualną: headmounted .displays, DataGl oves, Telepresence surgery. X    1
30.Symulacja procedur poprzedzających zabiegi operacyjne. X    1


Rekonstrukcje i analiza obrazów

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jacek Rumiński
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Akwizycja obrazów w medycynie X    1
2.Reprezentacja obrazów medycznych  X   1
3.Obrazowanie warstwowe - tomografia   X  1
4.Przegląd i klasyfikacja metod rekonstrukcji obrazów   X  1
5.Modele obiektów dla potrzeb rekonstrukcji obrazów. Rekonstrukcje algebraiczne   X  1
6.Rekonstrukcje literacyjne.   X  1
7.Transformacja Radona  X   1
8.Rekonstrukcja metodą projekcji wstecznej  X   1
9.Filtracja i rekonstrukcja metodą filtrowane projekcji wstecznej.   X  1
10.Rekonstrukcje statystyczne - EM.  X   1
11.Metody poprawy jakości obrazów medycznych   X  1
12.Zastosowanie morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów.   X  1
13.Segmentacja metodami wydzielania stref wpływu i działów wodnych.   X  1
14.Szkieletyzacja i cieniowanie.   X  1
15.Analiza i opis obrazów - przegląd metod X    1
16.Reprezentacja regionów - opis regionu (RLE, i inne)   X  1
17.Reprezentacja regionów - opis konturów (kody łańcuchowe, sygnatury, deskryptory Fouriera i inne)   X  1
18.Parametryzacja i opis deskryptorowy: deskryptory własności geometrycznych   X  1
19.Parametryzacja i opis deskryptorowy: momenty statystyczne   X  1
20.Parametryzacja i opis deskryptorowy: deskryptory intensywności   X  1
21.Parametryzacja i opis deskryptorowy: deskryptory tekstury   X  1
22.Transformacja falkowa i jej zastosowanie w opisie obrazów i kompresji.  X   1
23.Wyszukiwanie obrazów i odkrywanie wiedzy na podstawie opisu deskryptorowego.  X   1
24.Generowanie opis semantyczny.  X   1
25.Obrazowanie parametryczne - synteza obrazów parametrycznych   X  1
26.Obrazowanie multimodalne - rejestracja obrazów medycznych   X  1
27.Reprezentacja obrazów w DICOM   X  1
28.Struktury danych opisujące obrazy w DICOM   X  1
29.Standaryzajca prezentacji obrazów: DICOM Grayscale Standard Display Function   X  1
30.Standaryzajca prezentacji obrazów: DICOM Grayscale Softcopy Presentation State   X  1


Telemedycyna

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Antoni Nowakowski
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Cele usług telemedycznych X    1
2.Programy rozwoju usług telemedycznych  X   1
3.Struktura sieci i dostępność usług telemedycznych w Europie  X   1
4.Protokoły wymiany i ochrony danych medycznych DICOM  X   1
5.Protokoły wymiany i ochrony danych medycznych HL7  X   1
6.Standardy kodowania danych medycznych  X   1
7.Techniki wideokonferencyjne w systemach tele- i wideo-konsultacji  X   1
8.Organizacja systemów ostrzegania i reakcji  X   1
9.Wymiana i ocena zdalna sygnałów medycznych (EKG, i inne)  X   1
10.Interaktywne serwisy WWW - np. systemy do samodzielnego badania słuchu, wzroku  X   1
11.Integracja medycznych baz danych  X   1
12.Sposoby wydobywania informacji z baz danych na podstawie treści  X   1
13.Struktura i projektowanie szpitalnych systemów informacyjnych.  X   1
14.Systemy wirtualne w kształceniu i terapii  X   1
15.Tendencje rozwojowe usług telemedycznych X    1


Systemy diagnostyczne i terapeutyczne

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Autor: Jerzy Wtorek
Lp.ZagadnieniePoziom Liczba godzin
wiedzyumiejętności
ABCDE
1.Diagnostyka, podstawowe pojęcia X    1
2.Bezpieczeństwo pacjenta X    1
3.Przegląd komputerowych metod wspomagania diagnostyki X    1
4.Diagnozowanie w czasie rzeczywistym X    1
5.Systemy wieloprocesorowe, przetwarzanie równolegle X    1
6.Identyfikacja stanów awaryjnych sprzętu, niezawodność, bezpieczeństwo X    1
7.Identyfikacja stanów alarmowych oprogramowania i ich przyczyn, testowanie X    1
8.Elektrokardiografia X    1
9.Badanie wysiłkowe X    1
10.Badanie Holterowskie X    1
11.Monitorowanie stanu pacjenta X    1
12.Wymagania sprzętowe X    1
13.Diagnostyka obrazowa X    1
14.Tomograf CT X    1
15.Budowa X    1
16.Generacje skanerów X    1
17.Systemy wielowarstwowe, konfigurowalność X    1
18.Protokół zbierania danych X    1
19.Procedury zachowania jakości X    1
20.MRI X    1
21.Metody tworzenia obrazów X    1
22.Sekwencje pomiarowe X    1
23.Procedury zachowania jakości X    1
24.fMRI X    1
25.Procedury zbierania danych X    1
26.Ultrasonografia X    1
27.Rodzaje obrazowania X    1
28.Komputerowe wspomaganie terapii X    1
29.Planowanie terapii X    1
30.Modelowanie, weryfikacja X    

1