http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Biomedyczna
Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Biomedyczna PDF Wydrukuj e-mail

     Zapraszamy maturzystów na studia na nowym Międzywydziałowym Kierunku Inżynieria Biomedyczna. Nabór odbywać się będzie na 4 atrakcyjne specjalności:

 

 

 

 


Dowiedz się  DLACZEGO warto studiować Inżynierie Biomedyczną?

Zapoznaj się z naszą ulotką informacyjną!!!

Ulotka informacyjna

Zasady rekrutacji na Kierunek Inżynieria Biomedyczna w roku akademickim 2009/2010 są zgodne z zasadami ustanowionymi dla Politechniki Gdańskiej, podanymi na stronie:  www.rekrutacja.pg.gda.pl .

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi laboratoriami oraz z prowadzonymi badaniami.

 

                                 

 

Przedmioty kierunkowe wspólne dla wszystkich specjalności kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • Metody i techniki programowania
 • Metrologia
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Podstawy i algorytmy przetwarzanie sygnałów
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej
 • Elektroniczna aparatura medyczna
 • Techniki obrazowania medycznego
 • Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Propedeutyka medycyny
 • Biomechanika
 • Biomateriały
 • Bazy danych
 • Anatomia i fizjologia
 • Podstawy przetwarzania obrazów

      Kierunek jest współfinansowany z „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IV, Działanie 4.1  pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” rozstrzygniętego przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest przygotowanie i realizacja w Politechnice Gdańskiej interdyscyplinarnego kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna. Kierunek będzie prowadzony przez Wydziały Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Chemiczny oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG z udziałem specjalistów z Akademii Medycznej w Gdańsku AMG na czterech specjalnościach (strumieniach): Elektronika, Informatyka, Chemia i Fizyka w medycynie. W trakcie trwania projektu zrealizowany zostanie cały cykl I i II poziomu studiów. W ramach tego projektu zrealizowanych zostanie wiele działań wzmacniających atrakcyjność kierunku studiów IBM. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • płatne staże(stypendia na 1 lub 3 miesiące)  dla studentów IBM w najlepszych klinikach oraz szpitalach województwa pomorskiego oraz w firmach związanych z inżynierią biomedyczną;
 • programy wyrównawcze dla studentów I roku studiów z zakresu matematyki i fizyki;
 • nowoczesne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (wykłady, projekty) oraz praca na najlepszym sprzęcie w laboratoriach dedykowanych inżynierii biomedycznej.
 • nowe metody i techniki nauczania bazujące na edukacji na odległość (e–learning,distance learning);

 

Szczegółowe informacje o projekcie.

 

 

Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-236/08