http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Biomedyczna Elektronika w medycynie
Elektronika w medycynie PDF Wydrukuj e-mail

Studenci IB kształceni na specjalności Elektronika w Medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. Absolwenci Elektroniki medycznej posiadają umiejętności:

 System do wspomagania procesu resynchronizacji serca

 

 •         projektowania i uruchomiania szeroko rozumianych układów elektronicznych, w tym w technice analogowej i cyfrowej;
 •         udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 •         projektowania procedur pomiarowych oraz analizowania zebranych danych.

Wyniki pomiaru modulu oraz zmian impedancji klatki piersiowej

       Absolwenci są przygotowywani do projektowania i konstrukcji różnorodnych rozwiązań technicznych w medycynie, a także do współpracy z lekarzami i personelem medycznym w zakresie:  

 •        integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej;
 •        nowoczesnych urządzeń i technologii biomedycznych stosowanych w warunkach klinicznych;
 •        obsługi komputerowych systemów diagnostycznych, terapeutycznych, służących profilaktyce i rehabilitacji, wspomagających pracę szpitala na różnych poziomach;
 •        udziału w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez medyczne, techniczne oraz interdyscyplinarne zespoły naukowo-badawcze.

                        Schemat ideowy miernika zawartości tkanki tłuszczowejPrototyp zawartości miernika tkanki tłuszczowej

 

       Wyróżnikiem absolwentów specjalności Elektronika w Medycynie jest pogłębiona wiedza przyrodnicza, jak i specjalistyczna wiedza inżynierska, techniczna, umiejętność pomiarów sygnałów „żywych”, modelowania złożonych systemów, innowacyjnego projektowania urządzeń i systemów. Zasadniczym celem kształcenia jest bowiem łączenie umiejętności projektowania i badania opracowanych rozwiązań, konieczne sprzężenie teorii z praktyką, zdolność weryfikacji opracowań i oceny ich użyteczności w odniesieniu do ostrych wymagań zastosowań klinicznych, czy ogólniej medycznych. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

 

                   Najnowszej generacji tomograf komputerowy AQUILION 64

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Architektura Systemów Komputerowych
 • Podstawy analizy danych
 • Układy programowalne
 • Języki modelowania i symulacji
 • Podstawy projektowania urządzeń medycznych
 • Systemy fizjologiczne - modelowanie i symulacja
 • Biosygnały
 • Wstęp do Sieci Komputerowych
 • Mikroprocesory i mikrokontrolery
 • Biopomiary
 • Systemy wbudowane
 • Interfejsy systemów akwizycji danych
 • Metody numeryczne i algorytmy
 • Osobiste urządzenia wspomagające
 • Metody projektowania eksperymentu
 • Kompatybilność EM aparatury medycznej
 • Systemy diagnostyki laboratoryjnej
 • Rozproszone systemy pomiarowe

 

Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-236/08