http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Biomedyczna Fizyka w medycynie
Fizyka w medycynie PDF Wydrukuj e-mail

W ramach specjalności Fizyka w medycynie studenci nabywają wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych. Program studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu:

 

 •          fizyki jądrowej, radiobiologii i ochrony radiologicznej,Zdjęcie RTG klatki piersiowej
 •          fizyki środowiska,
 •          modelowania medycznego i statystyki medycznej,
 •          technik wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii medycznej, (promienie rtg oraz izotopy promieniotwórcze - wytwarzanie, własności i zastosowanie)
 •          technik wykorzystania promieniowania niejonizującego w biologii i medycynie (promieniowanie laserowe),
 •          bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii oraz metod obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG).

Absolwenci specjalności  Fizyka w medycynie będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Ważnym aspektem kształcenia w ramach specjalności Fizyka w medycynie będzie również przygotowanie z zakresu nowoczesnych metod naukowo-badawczych wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach naukowych w kraju i za granicą.

 

        

 

Minima programowe oferowanych specjalności zapewniają dopasowanie do standardów sformułowanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie zawodów Inżynier Medyczny i Fizyk Medyczny, po uzyskaniu dodatkowej praktyki klinicznej, która wynosi 2 lata pracy w zawodzie.

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki
 • Fizyka jądra atomowego i cząstek elemnt.
 • Pracownia jądrowa
 • Medycyna nuklearna i radioterapia
 • Radiobiologia i ochrona radiologiczna
 • Ultradźwięki w medycynie
 • Lasery w medycynie
 • Metody matematyczne biofizyki
 • Metody fizyczne w biologii i medycynie
 • Fizyka środowiska
 • Generacja i detekcja promieniowania
 • Modelowanie układów biologicznych
 • Obrazowanie medyczne
 • Podstawy nanotechnologii
 • Akceleratory cząstek
 • Wykład obieralny

 

Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-236/08