http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Biomedyczna Informatyka w medycynie
Informatyka w medycynie PDF Wydrukuj e-mail

W ramach specjalności Informatyka w medycynie studenci zdobywają wiedzę dotyczącą tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Szczególną uwagę poświęca się wykształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz zdolności pracy w zespole.  Informatyka w medycynie to  najbardziej nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne na rynku oraz prezentowane na forum naukowym. Studenci specjalności zapoznani zostaną m.in. z następującymi zagadnieniami:

 Metody prezentacji i wizualizacji informacji 3D na komputerze MAC

 •          projektowania bezpiecznych systemów informatycznych,
 •         zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów,
 •         wytwarzania nowoczesnego oprogramowania dla aplikacji mobilnych, serwerów aplikacji oraz usług sieciowych (Web Services)
 •         projektowania i integracji systemów informacyjnych (m.in. bazy danych, dokumentacja cyfrowa, karty elektroniczne i biometria),
 •         integracji aparatury z oprogramowaniem, w tym wbudowywania oprogramowania w systemy mobilne,
 •         metod prezentacji i wizualizacji informacji (3D, 4D)
 •         problemów informatycznego wspomagania chorych i niepełnosprawnych oraz komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii,
 •         telematyki medycznej.

Modelowanie systemów fizjologicznych       Wybrane tematy wynikają z potrzeb rozwijającego się rynku (przede wszystkim w sektorze medycznym), a w szczególności potrzeby wysokiej klasy specjalistów z zakresu gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji informacji. Absolwent „Informatyki w medycynie” posiadać bedzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w renomowanych firmach informatycznych (realizujących projekty w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli itd.).

 

Prace dyplomowe dotyczyć będą zagadnień w zakresie badań prowadzonych w ścisłej współpracy z instytucjami służby zdrowia, krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi oraz firmami sektora informatycznego. Tematyka dotyczyć może w szczególności:

 Diagram klas systemu eksploracji danych z wykorzystaniem dokumentów XML

 •          modeli systemów fizjologicznych normalnych i patologicznych,
 •          algorytmów rekonstrukcji obrazów w tomografii, termografii,
 •          tworzenia systemów informacji szpitalnej, oddziałów jak i małych jednostek usługowych,
 •          wspomagania bezpieczeństwa obywateli, systemów biometrycznych,
 •          implementacji baz danych i systemów wspomagania diagnostyki,Model współpreacy aplikacji systemu telekonferencji dla potrzeb edukacji na odległość
 •          integracji systemów, np. laboratorium analitycznego, oddziału intensywnego nadzoru itp.,
 •          tworzenia zintegrowanych systemów telematycznych, także w ramach współpracy europejskiej,
 •          tworzenia systemów do analiz stanów zagrożenia epidemiologicznego, katastrof itp.

            Oprogramowanie wizualizacji danych DICOM w urządzeniach przenośnych  System do edycji, gromadzenia i udostępniania danych medycznych w urządzeniach przenośnych

 

 

Przedmioty w ramach specjalności:
 • Architektura systemów komputerowych
 • Hurtownie i eksploracja danych
 • Języki programowania wysokiego poziomu
 • Podstawy analizy danych
 • Metody reprezentacji informacji
 • Rozwój aplikacji internetowych w medycynie
 • Wymiana i składowanie danych multimedialnych
 • Protokoły wymiany danych w systemach
 • Technika mikroprocesorowa
 • Metody rekonstrukcji i analizy obrazów
 • Inżynieria oprogramowania
 • Wstęp do sieci komputerowych
 • Sieci Ethernet i IP
 • Zabezpieczanie systemów i usług sieciowych
 • Przetwarzanie rozproszone
 • Serwery aplikacji i usług w medycynie
 • Podstawy biometrii
 • Telemedycyna i aplikacje mobilne

 

Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-236/08