Home Prace dyplomowe inżynierskie 2010
Prace dyplomowe inżynierskie 2010 PDF Wydrukuj e-mail

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2010:

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Inteligentna waga

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Projekt i budowa wagi z dodatkowymi funkcjami, np. określania body mass index, oraz innych wskaźników, ewentualnie pomiarem EKG, bezprzewodową transmisją danych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Moduł EKG z komunikacją bezprzewodową

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Zaprojektowanie i zbudowanie modułu pozwalającego mierzyć sygnał elektrogram a następnie przesyłać go za pomocą łącza radiowego do stacji nadrzędnej. Moduł powinien posiadać procedury kalibracji i kontroli wartości mierzonego sygnału. System czasu rzeczywistego z elementami testowania poprawności pracy

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Bezprzewodowy moduł pomiaru impedancji

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Wykonanie modelu modułu pomiaru impedancji elektrycznej w zastosowaniu do monitorowania procesów życiowych w organizmie człowieka. Moduł pomiarowy z układami programowalnymi i łaczem radiowym

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Pulsoksymetr z łączem bezprzewodowym

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Zbudowanie stanowiska do pomiaru wysycenia krwi w tlen. Urządzenie zbudowane będzie z wykorzystaniem istniejących sond pomiarowych. Głównym zadaniem będzie rozbudowa możliwości analizy otrzymywanych danych oraz wyposażenie w bezprzewodowe łącze radiowe

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Węzeł sieci bezprzewodowej – EKG, IG, ACC

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Projekt i realizacja węzła sieci bezprzewodowej umożliwiającego jednoczesny pomiar następujących czynności: 1. elektrycznej serca, 2.mechanicznej serca, 3. oddechowej, 4. poruszania się

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Interaktywny interfejs graficzny z wykorzystaniem technologii "Talking head"

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena interfejsu graficznego z wykorzystaniem technologii "Talking head"

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Multimedialny komunikator dla osób starszych

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena multimedialnego komunikatora dla osób starszych

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Graficzny interfejs użytkownika komputera dla osoby starszej

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena graficznego interfejsu użytkownika komputera dla osoby starszej

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

System komunikacji z wykorzystaniem technologii GSM

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena systemu komunikacji z wykorzystaniem technologii GSM

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

System transmisji bezprzewodowej sygnałów cyfrowych

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie moduł transmisji cyfrowej przeznaczonego do zamiany medium przesyłania danych z przewodowego (RS232 i RS485) na bezprzewodowy w torze radiowym w nielicencjonowanym paśmie 433MHz lub 868MHz, z regulowaną mocą wyjściową i możliwością pracy w jednym z kilku dostępnych kanałów radiowych.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

 Czujnikowy moduł pomiarowy z transmisją Bluetooth

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie moduł transmisji danych cyfrowych przeznaczonego do przesyłania danych na bezprzewodowy w torze radiowym z wykorzystaniem standardu Bluetooth.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Graficzny interfejs użytkownika obsługi komputera uwzględniający wymagania osób starszych

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie nakładki na system operacyjny komputera osobistego uwzględniający potrzeby osób starszych. Aplikacja powinna umożliwiać uruchamianie wybranych usług i programów np. klienta poczty, przeglądarkę internetową,

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

System analizy i wizualizacji ankiet internetowych

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie dedykowanego systemu ankietowania, analizy i prezentacji wyników ankiet. System powinien działać w środowisku przeglądarki internetowej jak również jako samodzielna aplikacja. Wyniki ankiet zapisywane są w bazie danych. Na podstawie prostych zapytań osoba, która wypełniła ankietę może zobaczyć wyniki zbiorcze ankiety (jak odpowiadali inni respondenci). Administrator systemu powinien mieć możliwość generowania dowolnych zapytań i zestawień. W wyniku tych zapytań generowane powinno być zestawienie tabelaryczne, z możliwością eksportu do formatu cvs oraz wygenerowany wybrany typ wykresu jako ilustracja danych tabelarycznych z możliwości eksportu do pliku graficznego lub w formacie PDF.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Multimedialny komunikator internetowy dla osób starszych

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie dedykowanego komunikatora internetowego, którego interfejs będzie uwzględniał potrzeby osób starszych. Aplikacja powinna umożliwiać porozumiewanie się za pomocą wpisywanego tekstu oraz połączenia głosowego z kontaktami zapisanymi w książce adresowej. Komunikator internetowy powinien mieć graficzny interfejs użytkownika umożliwiający obsługę za pomocą standardowych manipulatorów (klawiatura, myszka) - obsługa na standardowym komputerze oraz komputerze wyposażonym w ekran dotykowy.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Predykcja i wizualizacja ciśnienia

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie różnych metod predykcji ciśnienia wraz z wizualizacją otrzymanych wyników

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

System monitoringu zdarzeń nietypowych

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja rozproszonego systemu reagującego na nietypowe zdarzenia i nietypowe zachowanie osoby monitorowanej. Pod pojęciem nietypowe zachowanie rozumie się zdarzenia takie jak upadki, omdlenia, obecność intruzów, wykrywanie reakcji niepokojących (jęki, odruchy epileptyczne, obrona przed intruzem itp.) System powinien składać się z  zestawu sensorów połączonych bezprzewodowo.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

System rozpoznawania poleceń głosowych z interfejsem bezprzewodowym

Opiekun pracy

Dr inż Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu rozpoznawania poleceń głosowych z interfejsem bezprzewodowym.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Sieć bezprzewodowa do bezinwazyjnej oceny aktywności domowników

Opiekun pracy

Dr inż Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu rozpoznawania obecności i aktywności domownika na podstawie znajomości zmienności poboru mediów przez budynek.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Opracowanie oprogramowania umożliwiającego sterowanie wielokamerowego systemu pomiarowego

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Mgr inż. Mateusz Moderhak

Cel pracy

Opracowanie bibliotek łączących ze sobą podstawowe funkcje kamer termograficznych A320G, SC3000 oraz kamer wizyjnych IqEye 705. Biblioteki powinny umożliwiać swobodne oraz nieskomplikowane sterowanie układem kamer.

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej

Projekty zestawu ćwiczeń laboratoryjnych:

  1. Spektrofotometry
  2. Czujniki potencjometryczne i amperometryczne
  3. Pomiary pH
  4. Analizator ASV

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Mgr inż. Sebastian Molin, dr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Opracowanie zestawów laboratoryjnych i opracowanie układów akwizycji danych z oprogramowaniem stanowisk i przystosowaniem do zadań dydaktycznych w laboratorium „Systemy Diagnostyki Laboratoryjnej”. Opracowanie instrukcji laboratoriów studenckich zgodnie z wytycznymi dla Kierunku IBM.