Home Prace dyplomowe inżynierskie 2011
Prace dyplomowe inżynierskie 2011 PDF Wydrukuj e-mail

 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2011:


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ogólnopolska baza operacji kręgosłupa

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr med. Piotr Zieliński

Cel pracy

Opracowanie internetowej bazy danych wyników operacji kręgosłupa. Celem pracy jest optymalizacja kwalifikacji do operacji kręgosłupa oraz weryfikacja refundacji operacji przez NFZ szacowanych na ponad 30 milionów złotych rocznie.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Interaktywna medyczna poradnia internetowa

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr med. Piotr Zieliński

Cel pracy

Opracowanie platformy umożliwiającej kontakt pacjenta z lekarzem specjalistą poprzez Internet.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ogólnopolska baza leczenia operacyjnego i endowaskularnego tętniaków mózgu

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr med. Piotr Zieliński

Cel pracy

Celem pracy jest optymalizacja kwalifikacji do jednej z dwóch konkurencyjnych metod leczenia tętniaków mózgu  oraz weryfikacja refundacji operacji przez NFZ szacowanych na ponad 20 milionów złotych rocznie. Opracowanie internetowej bazy danych wyników leczenia tętniaków mózgu dwiema technikami.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Teletrener wspomagający rehabilitację ruchową w ramach poradni realizujących telerehabilitację według umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Opiekun pracy

Prof. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr med. Piotr Zieliński, dr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Opracowanie  oprogramowania automatycznie monitorującego i raportującego przez GSM i internet podstawowe parametry aktywności ruchowej chorego poddanego rehabilitacji

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Interaktywny system wspomagający pozyskiwanie wiedzy od eksperta.

 

Opiekun pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie interaktywnego systemu wspomagającego proces pozyskiwania wiedzy od eksperta.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

 

Interaktywne narzędzie do sprawdzania kompletność reguł w bazie wiedzy.

 

Opiekun pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie narzędzia pozwalającego na interaktywną kontrolę kompletności  reguł w bazie wiedzy.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Program samooceny zdrowia

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania samooceny zdrowia z wykorzystaniem wizualizacji 2D/3D

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Kontekstowy system wizualizacji danych medycznych dopasowywany do roli użytkownika

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu wizualizacji wybranych danych medycznych, z obsługa dopasowania interfejsu użytkownika do roli, jaką pełni dany użytkownika (osoba badana, krewny, lekarz)

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System identyfikacji i monitoringu osób z wykorzystaniem technologii RFID

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu identyfikacji i monitoringu osób z wykorzystaniem technologii RFID

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System analizy parametrów behawioralnych metodą FAST w zagrożeniach udaru

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu analizy parametrów behawioralnych metodą FAST w zagrożeniach udaru

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System gromadzenia i eksploracji danych z domowego monitoringu osób starszych i chorych

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu gromadzenia i eksploracji danych z domowego monitoringu osób starszych i chorych

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Internetowy system e-Wspomnienia z obsługą ćwiczeń pamięciowych dla osób zagrożonych demencją

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena internetowego systemu e-Wspomnienia z obsługą ćwiczeń pamięciowych dla osób zagrożonych demencją

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System obsługi i wizualizacji alertów w domowym systemie monitoringu osób starszych i chorych

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu obsługi i wizualizacji alertów w domowym systemie monitoringu osób starszych i chorych

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System śledzący zmiany parametrów układu oddechowego

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wytworzenie systemu do automatycznej analizy i oceny stanu układu oddechowego. Na podstawie sygnałów z czujników i zdefiniowanych reguł decyzyjnych system powinien w razie wykrytych i/lub spodziewanych kłopotów aktywować odpowiedni poziom alertu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Interaktywny system do aktywizacji ruchowej osób starszych

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zbudowanie interaktywnego systemu do aktywizacji ruchowej osób starszych. Wykorzystując kamerę podłączoną do komputera, duży monitor/telewizor aplikacja po skonfigurowaniu ma zadawać i monitorować poprawność wykonywanych ćwiczeń na podstawie detekcji ruchu na obrazie z kamery.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System tworzenia i wizualizacji elektronicznych planów mieszkania dla potrzeb domowego systemu monitoringu

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie, realizacja i ocena systemu tworzenia i wizualizacji elektronicznych planów mieszkania dla potrzeb domowego systemu monitoringu.

 
 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Interaktywny interfejs człowiek-komputer typu talking head dla potrzeb systemu wspomagania osób starszych i chorych

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie, realizacja i ocena interaktywnego interfejsu człowiek-komputer typu talking head dla potrzeb systemu wspomagania osób starszych i chorych.

                 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System wspomagający określenie lokalizacji osoby z demencją

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie, realizacja i ocena systemu wspomagającego określenie lokalizacji osoby z demencją

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System wspomagania osób z demencją i zagrożeniem demencją

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie, realizacja i ocena systemu wspomagania osób z demencją i zagrożeniem demencją

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System wspomagania osób z depresjami

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Dr inż. Jacek Rumiński

Cel pracy

wspomagania osób z demencją i zagrożeniem demencją wspomagania osób z depresjami

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Eksploracyjne i konfirmacyjne metody analizy odpowiedzi czujników gazów

Opiekun pracy

Dr. inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Sprawdzenie możliwości wykorzystania analizy PCA i PLS do analizy odpowiedzi matrycy czujników gazu oraz odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Automatyczna stacja pomiarowa wagi wydalanych lub drenowanych płynów u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Opiekun pracy

Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

Dr n. med. Jacek Kot IMMT

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i wdrożenie automatycznej stacji pomiarowej wagi wydalanych lub drenowanych płynów u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Warstwy pośrednie dla tlenkowych ogniw paliwowych wytworzone metodą pirolizy aerozoloweej.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości wytworzenia warstw pośrednich dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej. Skorelowanie warunków nanoszenia warstw pośrednich z prekursorów polimerowych, grubości tych warstw oraz warunków ich wypalania z wydajnościami tlenkowych ogniw paliwowych

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Warstwy tlenkowe wytworzone metodą pirolizy aerozoloweej dla memrystorów

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości wykorzystania pirolizy aerozolowej do wytworzenia warstw tlenkowych mających zastosowanie w memrystorach.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości zbudowania czujnika zawartości tlenku azotu w powietrzu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wykrywanie QRS

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

dr  hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Cel pracy

Porównanie różnych metod wykrywania QRS

Zadania do wykonania

1.     Wstępna obróbka sygnału EKG

2.     Wykrywanie QRS

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza morfologiczna sygnału EKG

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

dr  hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Cel pracy

Wykrywanie pewnych typów arytmii


 


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detektor pobudzeń dodatkowych w sercu

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie i wykonanie nasobnego monitora pobudzeń dodatkowych w sercu z komunikacją bezprzewodową

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detekcja wybranych faz snu

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie nasobnego, mikroprocesorowego detektora fazy REM u dzieci autystycznych

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ocena reaktywności serca

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie i implementacja nasobnego miernika umożliwiającego ocenę reakcji serca mierzonej za pomocą częstości uderzeń, i/lub ciśnienia na wybrane rodzaje wysiłku

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detektor arytmii serca

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie prostego, nasobnego systemu monitorowania rytmu serca z komunikacją bezprzewodową.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detektor migotania przedsionków

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie i wykonanie prostego, nasobnego układu do wykrywania migotania przedsionków z komunikacją bezprzewodową

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detektor bezdechu

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie miernika wybranego sygnału(ów) i algorytmu wykrywania okresów bezdechu oraz ich implementacja

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania czujników wilgotności

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem GPIB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania czujników ciśnienia i siły

 

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem GPIB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania czujników indukcyjnych

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem GPIB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Metoda wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru rezystancji dyfuzyjnej

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Weryfikacja metody wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru rezystancji dyfuzyjnej.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Metoda wyznaczania właściwości dynamicz-nych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru prądu granicznego

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Weryfikacja metody wyznaczania właściwości dynamicznych elektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru prądu granicznego reakcji elektrochemicznej.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Układ do bezprzewodowego ładowania i kontroli ogniw LiPO

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie urządzenia pozwalającego na bezprzewodowe ładowanie urządzeń przenośnych przy pomocy ogniw litowo-polimerowych. Dodatkowo urządzenie powinno analizować stan naładowania ogniwa zapobiegając jego przeładowaniu i zbyt głębokiemu rozładowaniu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt i realizacja układu inteligentnego gniazdka

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest projekt i realizacja praktyczna układu inteligentnego gniazdka elektrycznego (230V). Gniazdko powinno umożliwić nadzór pobieranej energii elektrycznej jak i jej odcięcie w razie potrzeby. Dodatkowo gniazdko powinno umożliwiać dodatkowe funkcje – takie jak np. pomiar natężenia oświetlenia, temperatury otoczenia itp. Przewiduje się pracę urządzenia w sieci opartej na protokole ZigBee.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Bezprzewodowy magnetokardiograf

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie urządzenia do nadzoru akcji serca z wykorzystaniem magnetycznego toru pomiarowego. Urządzenie powinno komunikować się z otoczeniem za pomocą radiowego łącza w standardzie ZigBee.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Bezprzewodowy pulsoksymetr

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie przenośnego urządzenia do pomiaru nasycenia krwi tlenem. Pomiary powinny być wyświetlane zarówno na lokalnym wyświetlaczu jak i przesyłane do stacji centralnej przy pomocy łącza w standardzie ZigBee.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Detektor fazy REM

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie urządzenia do detekcji fazy REM podczas snu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Zastosowanie modyfikowanych faz stacjonarnych do rozdzielania związków aromatycznych metodą HPLC

Opiekun pracy

Dr Jolanta Szczygelska-Tao

Konsultant pracy

Dr Jolanta Szczygelska-Tao

Cel pracy

Modyfikacja żelu krzemionkowego i sprawdzenie jego zdolności separacyjnych metodą HPLC.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Techniczne zastosowania kwasu cholowego

Opiekun pracy

Dr Jolanta Szczygelska-Tao

Konsultant pracy

Dr Jolanta Szczygelska-Tao

Cel pracy

Praca obejmuje literaturowy przegląd metod wyodrębniania i oczyszczania kwasu cholowego oraz otrzymywania jego pochodnych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Miniaturowe elektrody jonoselektywne typu all-solid state do  zastosowania w analityce biomedycznej

Opiekun pracy

Prof. dr hab. Inż. Maria Bocheńska

Konsultant pracy

Prof. M. Bochenska i Mgr  inż. Marcin Guziński

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów elektrodowych z zastosowaniem mini elektrod, wykonanie charakterystyki elektrod i porównanie z analogicznymi czujnikami klasycznymi.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Zasady oznaczania glukozy in vitro i in vivo

Opiekun pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Konsultant pracy

Prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie przeglądu literaturowego, realizacja eksperymentu dotyczącego wybranej metody oznaczania glukozy i ocena uzyskanych wyników. 

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Zastosowanie nanocząstek w czujnikach glukozy

Opiekun pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Konsultant pracy

Prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie przeglądu literaturowego oraz modyfikacja nanorurek węglowych oksydazą glukozy.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ocena możliwości zastosowania wyselekcjonowanych receptorów anionów do oznaczeń w próbkach rzeczywistych metodą spektrofotometrii w zakresie UV-Vis

Opiekun pracy

Dr inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania określonych ligandów, selektywnie kompleksujących aniony, jako odczynników do oznaczeń spektrofotometrycznych w próbkach rzeczywistych (produkty kosmetyczne, płyny ustrojowe, woda).

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ocena możliwości zastosowania wyselekcjonowanych receptorów anionów do oznaczeń w próbkach rzeczywistych metodą spektrofluorymetryczną

Opiekun pracy

Dr inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania określonych ligandów, selektywnie kompleksujących aniony, jako odczynników do oznaczeń spektrofluorymetrycznych w próbkach rzeczywistych (produkty kosmetyczne, płyny ustrojowe, woda).

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar widm fluorescencji cząsteczek biologicznych

Opiekun pracy

Prof. dr hab. Mariusz Zubek

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Wykonanie pomiarów widm emisyjnych cząsteczek biologicznych za pomocą spektrometru elektronowego.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar widm masowych cząsteczek biologicznych

Opiekun pracy

Prof. dr hab. Mariusz Zubek

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Wykonanie pomiarów widm masowych cząsteczek biologicznych za pomocą spektrometru masowego.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza źródła jonów spektrometru masowego

Opiekun pracy

Prof. dr hab. Mariusz Zubek

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Wykonanie badań źródła jonów spektrometru masowego za pomocą programu komputerowego optyki elektronowej.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Modelowanie struktury molekularnej układu C2+- Uracyl. Obliczenia krzywych energii potencjalnej

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych obrazujących właściwości molekuł.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Rola oddziaływań typu jon-biomolekuła w badaniu uszkodzeń DNA powstałych pod wpływem promieniowania jonizującego

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Teoretyczne opracowanie tematu w oparciu o podaną literaturę w jęz. angielskim. Opis procesów takich jak : jonizacja, defragmentacja oraz wymiana ładunku w układach typu jon-biomolekuła zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego.  Opis ich roli w biologicznym uszkodzeniu elementów DNA.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Modelowanie procesu wymiany ładunku wywołanego poprzez zderzenia jonów węgla C4+ z pochodnymi uracylu

Opiekun pracy

Dr inż. Marta Łabuda

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami obliczeniowymi niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowych obrazujących strukturę i właściwości molekuł. Poznanie technik obliczeń pozwalających na ich wykorzystanie w praktyce w modelowaniu prostych układów o znaczeniu biologicznym.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Ogrzewanie tkanek przez ultradźwięk. Zastosowanie w terapii medycznej

Opiekun pracy

Dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

Prof. Sergey Leble, prof. zw. PG

Cel  pracy

Opanowanie własności propagacji dźwięku w ośrodkach ciągłych lepkich i towarzyszących zjawisk. Zapoznanie się z metodami akustycznymi stosowanymi w medycynie.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Fizyczne podstawy zastosowania dźwięku w diagnostyce i terapii medycznej

Opiekun pracy

Dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG

Konsultant  pracy

Prof. Sergey Leble, prof. zw. PG, dr Anna Baranowska

Cel  pracy

Zapoznanie się z dźwiękiem w szeregu fal innego pochodzenia.  Wyprowadzenie równań sterujących dźwiękiem.  Zapoznanie się z towarzyszącymi fali akustycznej zjawiskami i metodami akustycznymi stosowanymi w medycynie.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Nieliniowe efekty towarzyszące propagacji dźwięku wykorzystywane w diagnostyce i terapii medycznej

Opiekun pracy

Dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG

Konsultant  pracy

Prof. Sergey Leble, prof. zw. PG, dr Anna Baranowska

Cel  pracy

Zapoznanie się z nieliniowością przepływów i odpowiednimi metodami akustycznymi stosowanymi w medycynie.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar i analiza widm absorpcji przy użyciu spektrofotometru UV-VIS

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Pomiar i analiza widm absorpcji wybranych układów cząsteczek przy użyciu spektrofotometru

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza widm fotoabsorpcji filmow DNA I

Opiekun pracy

Dr Małgorzata Śmiałek-Telega

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Wyznaczenie gęstości filmów DNA przygotowywanych w warunkach próżniowych na podstawie analizy absorpcyjnych widm interferencyjnych z zakresu UVTemat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wyznaczenie gęstości filmów DNA przygotowywanych w warunkach próżniowych na podstawie analizy absorpcyjnych widm interferencyjnych z zakresu UV

Opiekun pracy

Dr Małgorzata Śmiałek-Telega

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Analiza absorpcyjnych widm interferencyjnych filmów DNA z zakresu UV oraz wyznaczenie na ich podstawie gęstości badanych filmów.


 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wyznaczanie grubości filmów DNA na podstawie absorpcyjnych widm interferencyjnych

Opiekun pracy

Dr Małgorzata Śmiałek-Telega

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Wyznaczenie grubości filmów DNA przygotowywanych w warunkach próżniowych na podstawie analizy absorpcyjnych widm interferencyjnych z zakresu UV, a następnie wyznaczenie ich gęstości dla kilku wybranych wartości grubości

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar i analiza widm fluorescencji przy użyciu fluorospektrofotometru

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Pomiar i analiza widm emisji fluorescencji wybranych układów cząsteczek przy użyciu fluorospektrofotometru

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Model reologiczny mięśnia niepobudzonego

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Zestawienie układu pomiarowego modelu mięśnia oraz badanie własności modelu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt osłony radiologicznej i sporządzenie dokumentacji źródła neutronów

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Określenie parametrów źródła i projekt osłony radiologicznej zapewniającej warunki bezpieczeństwa w pobliżu źródła.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt stanowiska pomiarowego do ćwiczenia laboratoryjnego „Badanie procesów aktywacji próbki w strumieniu neutronów”

Opiekun pracy

Dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

-

Cel pracy

Określenie warunków pomiaru i wykonanie projektu oraz instrukcji do ćwiczenia „Badanie procesów aktywacji próbki w strumieniu neutronów”
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Czujnik JONÓW SODU Na+ na bazie tranzystora polowego

Opiekun pracy

Prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Cel pracy

Opracowanie prostego urządzenia do monitorowania stężenia jonów sodu

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wpływ dodatku NANORUREK WĘGLOWYCH do membrany na stabilność pracy i czas odpowiedzi czujnika typu Chem-FET

Opiekun pracy

Prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Cel pracy

Sprawdzenie wpływu dodatku nanorurek na stabilność i czas odpowiedzi czujnika

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Czujnik JONÓW OŁOWIU Pb2+ na bazie sitodrukowanych grafitowych elektrod (SPE)

Opiekun pracy

Prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Cel pracy

Zbudowanie prostego czujnika do pomiaru stężenia jonów ołowiu

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Czujnik JONÓW WAPNIA Ca2+ (lub MAGNEZU Mg2+) na bazie sitodrukowanych elektrod (SPE) grafitowych

 

Opiekun pracy

Prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Cel pracy

Przetestowanie nowego składu membrany i zbudowanie prostego urządzenia do pomiaru stężeń wapnia lub magnezu

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Charakterystyka medycznego materiału termochromowego

 

Opiekun pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Konsultant pracy

Prof. Jan Biernat

Cel pracy

Przygotowanie materiału termochromowego i podanie jego charakterystyki widmowej w funkcji temperatury

 

 

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Charakterystyka materiału termochromowego do zastosowań technicznych

 

Opiekun pracy

Dr inż. Kamila Żelechowska

Konsultant pracy

Prof. Jan Biernat

Cel pracy

Przygotowanie materiału termochromowego i podanie jego charakterystyki widmowej w funkcji temperatury