Home Prace dyplomowe inzynierskie-2012
Prace dyplomowe inżynierskie 2012 PDF Wydrukuj e-mail

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2012:


Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu.

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Anna Maria Dziurzyńska

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości zbudowania czujnika zawartości tlenku azotu w powietrzu.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Badania materiałów katalitycznych do konwersji biogazu

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Konrad Dunst

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie i zbadanie materiału katalitycznego do konwersji biogazu.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Polimery przewodzące jako elektrody biokompatybilne

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wytworzenie metodą elektropolimeryzacji elektrod z polimeru przewodzącego PEDOT oraz zbadanie ich właściwości elektrycznych

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Metody sztucznej inteligencji w analizie odpowiedzi matryc czujników gazu

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest analiza skuteczności klasyfikatorów opartych o sztuczne sieci neuronowe w systemie identyfikacji lotnych związków.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Optyczne czujniki gazów toksycznych

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest badanie i porównanie właściwości czujników gazów toksycznych opartych o technologię absorpcji promieniowania podczerwonego.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Implementacja metody składowych głównych (PCA, Principal Component Analysis) w układzie mikroprocesorowym.

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja numerycznego algorytmu metody PCA w mikrokontrolerze ATmega. .

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Detekcja i lokalizacja obecności osób w pomieszczeniach

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie i zbadanie metody wykrywania i lokalizacji osób/osoby przebywających w pomieszczeniu.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnału spirometrycznego na potrzeby wykrywania POChP

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja aktywizująca umysłowo osoby starsze wykorzystująca tablet graficzny

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Komputerowy system do przeciwdziałania i terapii demencji

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Bazodanowy system archiwizacji badań termograficznych pacjentów z przerostem blizn

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie gier terapeutycznych platformy e-Dmuchawka

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Urządzenie wspomagające zdalną lokalizację obiektów

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza eksploracyjna danych w epidemiologii palenia tytoniu w Polsce

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Internetowy system ćwiczeń pamięciowych dla osób zagrożonych demencją

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza eksploracyjna wyników testów pamięci wzrokowej

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie nakładania obrazów i wizualizacji multimodalnej

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

dr Barbara Wikieł. Doc. PG

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

System wspierania pracy placówki medycznej z użyciem urządzeń mobilnych

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

System wspomagający trening biegania z wykorzystaniem telefonu komórkowego

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

System wspomagający prace przychodni z elektronicznym identyfikatorem pacjenta

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnału EKG w zagrożeniach kardiologicznych

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Analiza zmienności i chaotyczności częstości akcji serca w stanach zagrożenia.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza składu powietrza wydychanego dla osób z problemami pulmonologicznymi

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Przegląd i ocena przydatności pomiaru śladowych wartości gazów w wydychanym powietrzu, realizacja modelu wybranej metody pomiarowej

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Metody diagnostyczne obturacji płuc

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Przegląd metod oceny obturacji płuc. Realizacja wybranej metody wspomagającej diagnostykę osoby w warunkach domowych

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Fotopletyzmograf odbiciowy

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Określenie optymalnych parametrów czujnika odbiciowego w zastosowaniu do oceny ukrwienia

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Ocena ciśnienia powietrza w płucach

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie metody pomiaru ciśnienia w płucach podczas oddychania

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Detekcja epizodów bezdechu sennego

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Przegląd metod detekcji bezdechu sennego, wybór i implementacja wybranej metody wspomagającej detekcję

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnału EKG do wykrywania bezdechu sennego

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Magda Lewandowska

Cel pracy

Opracowanie algorytmu i jego implementacja programowa do oceny zmian w EKG u osób z bezdechem sennym

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza mowy w detekcji stanów zagrożenia

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Magda Lewandowska

Cel pracy

Opracowanie algorytmu i jego implementacja programowa do wykrywania stanów zagrożenia na podstawie analizy sygnałów akustycznych w tym mowy

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Przenośny rejestrator EKG z zapisem na karcie MicroSD

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja przenośnego rejestratora EKG z możliwością zapisu danych na karcie microSD. Dodatkowo niezbędne jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego odczyt, składowanie i analizę zapisanych wyników.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Elektroniczny stetoskop

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu elektronicznego stetoskopu, który pozwalałby na przesyłanie danych do komputera PC za pośrednictwem modułu BlueTooth

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Układ lokalizacji źródeł dźwięku w pomieszczeniu

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu lokalizacji źródeł dźwięku wewnątrz pomieszczeń wykorzystującego zestaw mikrofonów

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Przenośny miernik impedancji

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu do pomiaru impedancji w zakresie od 100 Hz do 80kHz z wykorzystaniem układu AD5933 i wyświetlacz graficznego. Układ powinien być zdolny do monitorowania zmian impedancji w czasie dla wybranej częstotliwości oraz do pomiarów spektroskopowych. Należy rozważyć 4-elektrodową metodę pomiaru impedancji oraz zasilanie bateryjne.

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Przenośny pulsoksymetr z interfejsem Bluetooth

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu przenośnego pulsoksymetru z interfejsem Bluetooth

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Układ do bezprzewodowego ładowania dwóch ogniw Lipo równocześnie

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu do bezprzewodowego ładowania dwóch ogniw litowo-polimerowych niezależnie

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Pojemnościowy miernik poziomu cieczy

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja układu do pomiaru poziomu cieczy metodą pojemnościową

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do teletransmisji, analizy i archiwizacji sygnałów ze stetoskopu

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja oprogramowania umożliwiającego zdalną transmisję, archiwizację oraz analizę sygnałów ze stetoskopu

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

System do gromadzenia, archiwizacji i prezentacji danych z sieci pulsoksymetrów

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja oprogramowania umożliwiającego zdalną transmisję, archiwizacji oraz prezentacji danych z rozproszonej sieci bezprzewodowych pulsoksymetrów

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Układ pozycjonowania kamery internetowej sterowany przez port USB

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja układu do pozycjonowania kamery internetowej w dwóch osiach, sterowanego przez port USB

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do teletransmisji sygnału z kamery USB z możliwością sterowania jej położeniem

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i realizacja oprogramowania umożliwiającego zdalną transmisję obrazu z kamerki USB z możliwością regulacji jej położenia

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnału EKG w zagrożeniach kardiologicznych

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie programu do analizy sygnału EKG i wykrywania wybranych zaburzeń tego sygnału

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnału EKG do wykrywania bezdechu sennego

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie programu do analizy sygnału EKG w celu wykrywania bezdechu sennego

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Klasyfikacja stanu pacjenta

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie programu do klasyfikacji stanu pacjenta w oparciu o zdarzenia nietypowe

 

Temat pracy dyplomowej
inzynierskiej (jęz. pol.)

Symulator pacjenta

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie programu do symulacji sygnałów fizjologicznych w przypadku wybranych schorzeń