Home Prace dyplomowe inzynierskie-2013
Prace dyplomowe inżynierskie 2013 PDF Wydrukuj e-mail

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2013:


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wykorzystanie analizy czasowo – częstotliwościowej dla potrzeb analizy odpowiedzi matrycy czujników gazów.

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Łukasz Woźniak

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie oprogramowania w środowisku Matlab implementującego wybrane metody analizy czasowo – częstotliwościowej, np. transformatę Fouriera, transformatę falkową itp. Opracowane algorytmy posłużą analizie danych z matrycy czujników gazów.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do wielowymiarowej analizy i klasyfikacji danych w środowisku Matlab.

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Paweł Kalinowski

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie oprogramowania w środowisku Matlab, dzięki któremu możliwa będzie analiza i wizualizacja danych wielowymiarowych przy pomocy wybranych metod chemometrycznych (np. PCA, PLS) oraz klasyfikacja danych różnymi technikami rozpoznawania wzorców (np. metoda k-NN, LDA).

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System klasyfikacji gazów toksycznych pracujący w czasie rzeczywistym.

Opiekun pracy

dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Paweł Kalinowski

Cel pracy

Celem pracy jest implementacja w wybranym układzie mikroprocesorowym klasyfikatora pracującego w czasie rzeczywistym, umożliwiającego rozpoznawanie rodzaju i koncentracji mierzonych gazów toksycznych.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja mobilna wspomagająca kontrolę płodności.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena aplikacji mobilnej wspomagającej kontrolę płodności.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja internetowa do gromadzenia informacji o pacjentach biorących udział w projekcie „Badanie wpływu powikłań w gojeniu się ran na jakość życia u chorych po operacjach serca”

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

dr hab. med. Piotr Siondalski

Cel pracy

Opracowanie narzędzia do gromadzenia danych, zamiany wersji papierowej dokumentacji na elektroniczną, pacjentów grupy badanej i kontrolnej z projektu o w/w tytule, z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Opracowanie zestawu ćwiczeń logopedycznych w formie gry komputerowej.

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG

Konsultant pracy

dr inż. Piotr Odya

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie zestawu ćwiczeń logopedycznych w formie gry komputerowej. W pierwszej kolejności należy zaproponować i przygotować przykłady ćwiczeń logopedycznych na podstawie literatury. W dalszej kolejności należy opracować aplikację, w której zamieszczone zostaną ćwiczenia logopedyczne w formie gry komputerowej.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Przygotowanie bazy nagrań mowy zniekształconej.

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG

Konsultant pracy

dr inż. Piotr Odya

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie bazy nagrań mowy zniekształconej we współpracy z foniatrą. Nagrania te będą pochodzić od osób z problemami głosowymi.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Przygotowanie bazy obrazów medycznych na podstawie baz internetowych.

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG

Konsultant pracy

dr inż. Bartosz Kunka

Cel pracy

Przygotowanie bazy obrazów medycznych – diagnostycznych wraz z opisem przypadków.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania czujników tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem RS/USB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania bezkontaktowych metod pomiaru temperatury.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem RS/USB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Dydaktyczny system pomiarowy w oparciu o środowisko LabView do badania metod pomiaru pH.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie struktury systemu pomiarowego z interfejsem RS/USB i oprogramowania sterującego w środowisku LabView do celów laboratorium dydaktycznego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System ostrzegania przed oblodzeniem nawierzchni drogi.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu pomiarowego do pomiaru grubości lodu na nawierzchni drogi w trakcie jazdy pojazdu.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System ostrzegania przed nieszczelnością instalacji LPG pojazdu.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu pomiarowego do pomiaru nieszczelności instalacji LPG pojazdów.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Symulator sygnałów fizjologicznych.

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie programu do symulacji sygnałów fizjologicznych w przypadku wybranych schorzeń.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pakiet do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG.

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie do wyznaczania deskryptorów.

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do wyznaczania wybranych deskryptorów dla obrazów medycznych.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza składu powietrza wydychanego dla osób z problemami pulmonologicznymi.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Przegląd i ocena przydatności pomiaru śladowych wartości gazów w wydychanym powietrzu, realizacja modelu wybranej metody pomiarowej.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pletyzmograf impedancyjny do pomiarów na palcu ręki.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Realizacja modelu urządzenia pozwalającego na pomiar sygnału pletyzmograficznego na palcu ręki.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wirtualny model płuc dla badań pCT.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Maciej Browarczyk

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie wirtualnego modelu płuc do badań symulacyjnych tomografii perfuzyjnej pCT. Po usunięciu tła z obrazu tomografii, model uzyska postać macierzy obrazującej płuca zmieniające objętość w trakcie oddychania. Elementy macierzy będą odpowiadać wyróżnionym obszarom płuc: 1. Miąższ płucny wraz z systemem kapilar, 2. Duże naczynia krwionośne (arterie), 3. Obszary graniczne dla miąższu i arterii. Związane z oddychaniem przemieszczanie tkanki płucnej w oknie skanera powoduje, że przy skanowaniu obszarów granicznych dla miąższu i arterii pomiar dokonywany jest na przemian w jednym lub w drugim obszarze. Dla 3 wyróżnionych obszarów należy utworzyć 3 funkcje odpowiadające typowym przebiegom zmian stężenia znacznika.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Rozpoznawanie gestów dłoni w obrazie z kamery internetowej.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

Projekt i implementacja interfejsu pozwalającego na kontrolę komputera za pomocą gestów dłoni. Detekcja gestów z wykorzystaniem klasyfikatorów Haar'a.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Klawiatura ekranowa optymalizująca prędkość pisania jedną ręką.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

Projekt i implementacja klawiatury ekranowej z rozkładem znaków odpowiadających relatywnej częstotliwości występowania liter na podstawie analizy słownikowej danego języka. Projekt interfejsu uwzględniający optymalizację szybkości pisania przy użyciu tylko jednej ręki. Wykorzystanie wielodotyku oraz rozpoznawania gestów jako metody interakcji z urządzeniem mobilnym.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Urządzenie do zadawania położenia zderzaka w giętarce krawędziowej.

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu sterującego położeniem zderzaka w giętarce krawędziowej.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Układ detekcji i klasyfikacji osób wewnątrz budynków z wykorzystaniem czujnika PIR.

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu pozwalającego na wykrycie obecności oraz klasyfikację osoby np. względem wzrostu przy użyciu czujników typu PIR.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Bezprzewodowy różnicowy odometr z wykorzystaniem czujnika siły nacisku we wkładce do buta.

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu pozwalającego na detekcję i analizę sposobu chodzenia na podstawie pomiaru siły nacisku mierzonej we wkładce do buta. Urządzenie poprzez różnicowy pomiar i transmisję danych z użyciem łącza radiowego powinno pozwolić na analizę chodu monitorowanej osoby.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Układ rejestracji wyników na potrzeby rejestracji danych z odometru.

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu pozwalającego na rejestrację wyników zbieranych przez parę odometrów umieszczonych we wkładkach do butów z zapisem danych na kartę SD.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Przenośny układ spektroskopi bioimpedancyjnego z wykorzystaniem AD5933.

Opiekun pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie układu pozwalającego pomiary impedancji tkanek biologicznych w zakresie częstotliwości 1kHz-100kHz z wykorzystaniem układu AD5933. Urządzenia powinno być przenośne i wyposażone w wyświetlacz graficzny.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt parametrów bloków toru nadawczego uniwersalnego ultrasonografu.

Opiekun pracy

doc. dr inż. Lech Kilian

Konsultant pracy

specj. mgr inż. Aleksandra Raganowicz

Cel pracy

Wykazanie umiejętności powiązania właściwości fizycznych ośrodka propagacji fali akustycznej (żywych tkanek) z właściwościami fizycznymi przetwornika elektro-mechano-akustycznego i elektronicznych układów pobudzających przetwornik.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt parametrów bloków toru odbiorczego uniwersalnego ultrasonografu.

Opiekun pracy

doc. dr inż. Lech Kilian

Konsultant pracy

specj. mgr inż. Aleksandra Raganowicz

Cel pracy

Wykazanie umiejętności powiązania właściwości fizycznych ośrodka propagacji fali akustycznej (żywych tkanek) z właściwościami fizycznymi przetwornika elektro-mechano-akustycznego i elektronicznych układów pobudzających przetwornik.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt parametrów bloków inhalatora ultradźwiękowego.

Opiekun pracy

doc. dr inż. Lech Kilian

Konsultant pracy

specj. mgr inż. Aleksandra Raganowicz

Cel pracy

Wykazanie umiejętności powiązania właściwości fizycznych ośrodka propagacji fali akustycznej (żywych tkanek) z właściwościami fizycznymi przetwornika elektro-mechano-akustycznego i elektronicznych układów pobudzających przetwornik.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Materiały kompozytowe wykorzystujące hydrożel i polimery przewodzące zastosowane do budowy rezystancyjnego czujnika gazów.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i zbadanie czujnika gazów z wykorzystaniem hydrożelu, polimeru przewodzącego oraz materiału gazoczułego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Konstrukcja i badanie czujnika gazów z wykorzystaniem nanokrystaliczego tlenku cynku.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Konrad Dunst

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i zbadanie czujnika gazów z wykorzystaniem tlenku cynku oraz zbadanie wpływu nanostruktury na właściwości sensoryczne.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Badanie właściwości katalitycznych modyfikowanych anod tlenkowych ogniw paliwowych do konwersji biogazu.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Jasiński prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

mgr inż. Konrad Dunst

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości modyfikacji anody tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego metanem.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie wspomagające naukę ortografii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena oprogramowania wspomagającego naukę ortografii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja czasu rzeczywistego usprawniająca zdolności widzenia osób z upośledzeniem widzenia kolorów.

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena aplikacji mobilnej dla systemu Android, która w czasie rzeczywistym będzie pomagała osobom z upośledzeniem postrzegania kolorów..

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

System automatycznej analizy sekwencji zdjęć i termogramów w diagnostyce czerniaka skóry.

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem projektu jest stworzenie bazy danych pacjentów diagnozowanych z podejrzeniem występowania czerniaka skóry oraz implementacja oprogramowania do automatycznej analizy i klasyfikacji zdjęć z kamery/aparatu fotograficznego i termogramów diagnozowanych zmian skórnych.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Internetowy system wspierający terapię zaburzeń depresyjnych.

Opiekun pracy

dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem projektu jest stworzenie internetowego serwisu wspierającego terapię zaburzeń depresyjnych, pozwalającego na zapis postępów i analizę w czasie zmian stanu osoby wspomaganej. Preferowaną technologią jest Macromedia Flash.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza profilu powierzchni obiektów optyczną tomografią koherentną.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Pluciński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest oprogramowania w środowisku MATLAB służącego analizie statystycznej powierzchni obiektów.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja na platformę Android spełniająca funkcję stacji centralnej gromadzącej dane monitoringu domowego.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena aplikacji na platformę Android spełniającej funkcję stacji centralnej gromadzącej dane monitoringu domowego. Ponadto interfejs graficzny aplikacji ma być przyjazny i intuicyjny w użytkowaniu przez osoby starsze.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja na platformę Android umożliwiająca pomiar i ocenę pulsu użytkownika z wykorzystaniem kamery oraz samoobserwacji.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena aplikacji mobilnej, która mierzy, porównuje i uśrednia wyniki pulsu użytkownika, otrzymane dwiema metodami stosującymi wbudowaną kamerę oraz samoobserwację. Program będzie również interpretował, archiwizował i generował charakterystyki otrzymanych rezultatów.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja wspomagająca terapię osób z afazją.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Opracowanie, realizacja i ocena aplikacji na urządzenia z ekranem dotykowym, która wspomagać będzie terapię osób z afazją.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Aplikacja mobilnego asystenta pacjenta.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena aplikacji powiadamiania pacjenta o zbliżających się wizytach lekarskich, przyjmowaniu leków, kontrolnych badaniach i innych zaleceniach lekarza/farmaceuty.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Osobisty radar zbliżeniowy

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena systemu osobistego radaru zbliżeniowego. Radar powinien ostrzegać użytkownika o obiektach szybko zbliżających się do głowy użytkownika, mogących spowodować uraz.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Analiza porównawcza środowisk graficznych dla platformy Raspberry PI.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest analiza porównawcza środowisk graficznych dla platformy Raspberry PI. Analiza powinna być wykonana z zastosowaniem co najmniej 3 różnych środowisk graficznych na przykładzie zrealizowanego testowego programu graficznego dla komputera centralnego gromadzącego dane monitoring domowego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie rozpoznawania prostych gestów dla platformy Intel Perceptual Computing.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena oprogramowania realizującego rozpoznawania prostych gestów z wykorzystaniem platformy Intel Perceptual Computing.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Oprogramowanie rozpoznawania pulsu z wykorzystaniem kamery platformy Intel Perceptual Computing.

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacji i ocena oprogramowania rozpoznawania pulsu z wykorzystaniem kamery platformy Intel Perceptual Computing.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiar ciśnienia krwi za pomoca techniki ściany nieobciążonej.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Realizacja modelu urządzenia pozwalającego na pomiar ciśnienia krwi za pomocą metody ściany nieobciążonej.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Miniaturowe elektrody jonoselektywne w analityce klinicznej.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Elżbieta Luboch, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

Cel pracy

Zaprojektowanie i przetestowanie sensorów potencjometrycznych – miniaturowych membranowych elektrod jonoselektywnych (ISE), bazujących na elektrodach sitodrukowanych, selektywnych na wybrane biokationy, zawierających jako jonofory nowo otrzymane związki, w tym związki z grupy związków makrocyklicznych. .

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Chromogeniczne receptory biojonów – ocena możliwości zastosowania wyselekcjonowanego liganda do oznaczeń jonów o znaczeniu medycznym i środowiskowych w próbkach rzeczywistych.

Opiekun pracy

dr inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie zdolności kompleksowania biojonów przez wyselekcjonowany uprzednio związek chromogeniczny metodą spektrofotometrii UV-Vis i ocena przydatności badanego układu do oznaczeń spektrofotometrycznych.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Otrzymanie koniugatu leku przeciwgrzybicznego z nanorurkami węglowymi.

Opiekun pracy

prof. Jan Biernat

Konsultant pracy

dr inż. Kamila Żelechowska

Cel pracy

Opracowanie metody przyłączania wybranego leku przeciwgrzybicznego do chemicznie zmodyfikowanych nanorurek węglowych i utworzenie zolu w wodzie.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Konstrukcja miniaturowego czujnika potencjometrycznego do oznaczania jonów metali ciężkich lub jonów o znaczeniu biologicznym i zbadanie jego właściwości .

Opiekun pracy

prof. Maria Bocheńska

Konsultant pracy

Artur Jasiński, doktorant

Cel pracy

Docelowo planowana jest budowa miniaturowego ogniwa pomiarowego do monitorowania jonów w płynach fizjologicznych lub wodach i ściekach.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt akumulatora do zasilania rozruszników serca.

Opiekun pracy

Anna Lisowska-Oleksiak, prof

Konsultant pracy

Andrzej Nowak, dr inż.

Cel pracy

Wykonanie projektu wszczepialnego ogniwa wtórnego z materiałów bio-kompatybilnych .

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt elementu o charakterze sztucznych mięśni wykorzystujących polimery elektroaktywne.

Opiekun pracy

Anna Lisowska-Oleksiak, prof

Konsultant pracy

Andrzej Nowak, dr inż.

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie projektu elementu o zmiennej geometrii wywołanej przepływem prądu elektrycznego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pompa jonowa.

Opiekun pracy

Anna Lisowska-Oleksiak, prof

Konsultant pracy

Andrzej Nowak, dr inż.

Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie pompy jonowej dozującej jony metali alkalicznych pod wpływem sygnału elektrycznego.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Fotofragmentacja cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

Opiekun pracy

dr Tomasz Wąsowicz

Konsultant pracy

.

Cel pracy

Zapoznanie się z procesami oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności analiza mechanizmów fragmentacji cząsteczek o znaczeniu biologicznym otrzymanych metodami spektroskopii fluorescencyjnej, z użyciem promieniowania synchrotronowego..

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Kręgosłup człowieka jako układ biomechaniczny.

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

Konsultant pracy

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

Cel pracy

Analiza pracy kręgosłupa człowieka z wykorzystaniem metod mechaniki.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt stanowiska pomiarowego do badania sygnałów elektrycznych mięśnia – elektromiografia (EMG).

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Cel pracy

Praca doświadczalna, projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do pracowni Biofizyki - elektromiografia

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt stanowiska pomiarowego „Fonokardiograf”.

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Cel pracy

Praca doświadczalna, projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do pracowni Biofizyki - fonokardiograf

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt stanowiska pomiarowego „Pomiar parametrów respiracji”

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Cel pracy

Praca doświadczalna, projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do pracowni Biofizyki – parametry respiracji

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Projekt stanowiska pomiarowego „Elektrokardiografia”

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Cel pracy

Praca doświadczalna, projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do pracowni Biofizyki - elektrokardiograf

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Optymalizacja dawki w radioterapii ginekologicznej

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Z. Tarnawska (GUMED)

Cel pracy

Praca doświadczalna, analiza dobór i przeprowadzenia planu radioterapii nowotworu

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Pomiary dawki promieniowania jądrowego

Opiekun pracy

dr Brygida Mielewska

Konsultant pracy

Cel pracy

Praca doświadczalna, przeprowadzenie serii pomiarów mocy dawki i aktywności promieniotwórczej na wybranych stanowiskach pracy.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Spektrometria masowa analogów molekuł biologicznych

Opiekun pracy

prof. Dr hab. Mariusz Zubek

Konsultant pracy

Cel pracy

Celem projektu jest pomiar i analiza widm masowych wybranej cząsteczki będącej analogiem molekuł biologicznych.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wspomaganie leczenia fobii poprzez ekspozycję na rzeczywistość wirtualną

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Lebiedź

Konsultant pracy

mgr Krzysztof Szulc (psycholog)

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego leczenie zaburzeń lękowych w postaci fobii (np. specyficznych postaci fobii społecznej takich jak glassofobia – czyli chorobliwa obawa przed wystąpieniami publicznymi lub też agorafobia charakteryzującą się obawą i/lub unikaniem tłumu, miejsc publicznych, podróżowania) oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (np. uporczywe mycie rąk) metodą sterowanej ekspozycji poprzez systematyczną desensytyzację, gdzie wygaszanie reakcji na negatywne bodźce następowałoby nie na bazie wyobraźni pacjenta lub rzeczywistego z nimi kontaktu, lecz poprzez ekspozycję na rzeczywistość wirtualną (np. wizualizując audytorium pełne słuchaczy lub przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej, stosowana ekspozycja mogłaby być stopniowa lub intensywna z towarzyszeniem bodźców relaksujących) osiągane z wykorzystaniem urządzeń rzeczywistości wirtualnej, takich jak zestaw monitorów 3D lub umieszczony w CAVE sferyczny symulator chodu (w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej).

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wirtualna przymierzalnia implantu silikonowego

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Lebiedź

Konsultant pracy

dr n. med. Jarosław Skokowski

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie modelu ludzkiego gruczołu piersiowego oraz implantu silikonowego poddawanych działaniu sił grawitacyjnych. Weryfikacja modelu zostanie wykonana poprzez realizację silnika graficzno-fizycznego rozumianego jako biblioteka procedur odpowiedzialnych za generację wiarygodnego obrazu i realistycznych zachowań fizycznych modelowanego narządu. Na bazie tego silnika powinna zostać zaimplementowana wirtualna przymierzalnia implantu silikonowego do piersi po usunięciu gruczołu piersiowego umożliwiająca analizę wpływu rozmiaru i formy implantu silikonowego na kształt piersi po jej amputacji.

 

Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)

Wirtualny marker wspomagający przekazywanie informacji między chirurgiem a radioterapeutą

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Lebiedź

Konsultant pracy

dr n. med. Jarosław Skokowski

Cel pracy

Celem projektu jest opracowanie systemu do adaptacyjnego wymiarowania topografii piersi poprzez wyświetlanie na niej adaptującej się do kształtu piersi wirtualnej siatki wyznaczonej na bazie punktów charakterystycznych (wcięcie mostka, punkt przecięcia linii łączącej brodawki sutkowe i linii środkowej, fałd podsutkowy, obojczyk i brodawka sutkowa oraz ewentualnie dodatkowe niezmywalne znaczniki). System powinien ponadto pozwalać chirurgowi na wirtualne zaznaczenie położenia usuwanych tkanek nowotworowych celem późniejszego wskazania radioterapeucie miejsc do naświetlania.