http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Prace dyplomowe magisterskie 2010
Prace dyplomowe magisterskie 2010 PDF Wydrukuj e-mail

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2010:

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wspomagania osób starszych w domu z wykorzystaniem modułu komputerowego podłączanego do telewizora

Tytuł w j. angielskim

Supporting elders at home using a computer module connected to a TV set

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja i ocena systemu wspomagania osób starszych w domu z wykorzystaniem modułu komputerowego podłączanego do telewizora

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wspomagania osób z demencją

Tytuł w j.angielskim

System for supporting people with dementia

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena systemu wspomagania osób zagrożonych demencją oraz tych, ze zdiagnozowaną demencją.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Multimedialny komunikator dla osób starszych

Tytuł w j. angielskim

Multimedia communicator for elders

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja i ocena multimedialnego komunikatora dla osób starszych.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Multimedialne okulary

 

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena interfejsu użytkownika w postaci multimedialnych okularów wykorzystujących kamery, mini monitory oraz przenośny komputer do przetwarzania danych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Internetowy system wspomagający poszukiwanie partnerów do realizacji innowacyjnych projektów

 

Opiekun pracy

Dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

Dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Projekt i implementacja internetowego systemu opartego na bazie danych wspomagającego poszukiwanie partnerów do realizacji innowacyjnych projektów.

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System oceny charakterystyki stopy biegacza na podstawie sekwencji obrazów wideo

 

Opiekun pracy

Dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

Dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenia systemu wspomagającego ocenę charakterystyki stopy biegacza na podstawie zarejestrowanej za pomocą kamery sekwencji obrazów wideo.

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Projekt i realizacja układu woltomierza selektywnego do pomiarów w spektroskopii impedancyjnej

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Design and realization of selective voltmeter for impedance spectroscopy

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie dwukanałowego woltomierza selektywnego współpracującego z istniejącym generatorem sygnałowym do pomiarów impedancyjnych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Spektroskop impedancyjny

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Impedance spectroscopic measurement system

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja układu do pomiarów spektroskopowych działającego w dziedzinie czasu.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Prosty komunikator głosowy

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

A simple voice communicator

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie układu do odtwarzania komunikatów głosowych zapisanych w pamięci FLASH z wykorzystaniem mikrokontrolera sygnałowego i bibliotek Speex.Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza sygnałów z sieci rozproszonej monitorującej środki energetyczne i inne media

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)

Analysis of the signals from distributed network for monitoring electrical and piped utilities

Opiekun pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie efektywnych algorytmów pozyskiwania informacji na temat poboru energii elektrycznej i innych mediów wewnątrz budynku i wnioskowania na temat aktywności domownikówTemat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Stanowisko do rejestracji i przesyłania cyfrowych obrazów w silnym polu magnetycznym

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

A stand for registration and transmission of digital images in strong magnetic field

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Tomasz Kocejko

Cel pracy

Projekt i implementacja stanowiska umożliwiającego rejestrację twarzy i jej poszczególnych obszarów u pacjenta podczas badania MRI.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Model przyrządu do wykrywania małych elementów metalowych w tkankach biologicznch

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Model of apparatus for detecting small metallic objects in biological tissues

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Witold Miloch

Cel pracy

Projekt i implementacja jednokanałowego systemu pomiarowego wykorzystującego zjawisko prądów wirowych do wykrywania metalowych obiektów w tkankach biologicznych

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wizualizacji rzeczywistych obiektów 3D wykorzystujący skaner Microscribe 3D

Temat w j. ang.

Visualisation system of 3D real objects using Microscribe 3D digitizer

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja środowiska do wizualizacji 3D rzeczywistych obiektów. Do digitalizacji obiektów 3D służyć będzie skaner trójwymiarowy Microscribe 3D.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Poprawa rozdzielczości przestrzennej termogramów na podstawie sekwencji termogramów oraz obrazu z kamery wizyjnej

Temat w j. ang.

Spatial resolution enhancement of thermal images basing on sequence of thermograms and visual photo.

Opiekun pracy

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Konsultant

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i testowanie algorytmów poprawy rozdzielczości obrazu na podstawie serii obrazów o niższej rozdzielczości, z uwzględnieniem specyfiki i ograniczeń obrazów termograficznych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Stochastyczne algorytmy rekonstrukcyjne

Temat w j. ang.

Stochastic reconstruction algorithms

Opiekun pracy

Dr inż. Artur Poliński

Konsultant

Dr hab. inż. J Wtorek

Cel pracy

Celem pracy jest porównanie i zaimplementowanie wybranych stochastycznych algorytmów rekonstrukcji obrazów

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Modelowanie metodą MES obiektów opisanych równaniem Cole-Cole’a

Temat w j. ang.

   FEM modeling of objects described by the Cole-Cole equation

Opiekun pracy

Dr A. Poliński

Konsultant

Dr A. Poliński

Cel pracy

Celem pracy jest napisanie programu umożliwiającego analizę metodą elementów skończonych materiałów opisanych równaniem Cole-Cole’a

 

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Klasyfikacja i predykacja stanu pacjenta

Temat w j. ang.

                   Classification and prediction of the patient condition

Opiekun pracy

Dr A.Poliński

Konsultant

Dr A.Poliński

Cel pracy

Celem pracy jest przeanalizowanie metod klasyfikacji i predykcji oraz opracowanie na ich podstawie algorytmu predykcji stanu pacjenta

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Konstrukcja i badanie tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego metanem

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Fabrication and characterization of methane fuelled solid oxide fuel cells

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Weronika Lewandowska - Iwaniak

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie oraz określenie właściwości tlenkowych ogniw paliwowych mogących pracować z paliwami węglowodorowymi (np. metanem). Urządzenia zostaną przygotowane poprzez napylanie zawiesin proszków na podłoża anodowe. Preferowana grubość elektrolitu <20 µm, co zapewni dobre parametry elektryczne. Podłoża przygotowane zostaną poprzez ściskanie proszków ceramicznych. Zbadany zostanie wpływ porowatości podłoża na osiągane wyniki: moc ogniwa. Określone zostaną optymalne parametry napylania. Skonstruowane ogniwa zostaną następnie przebadane elektrycznie oraz mikroskopowo. Jako paliwo sprawdzone zostaną czysty wodór oraz metan. Dla obu rodzajów paliw określone zostaną parametry stabilności oraz możliwe mechanizmy degradacji.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Warstwy antykorozyjne dla stalowych materiałów na implanty biomedyczne

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Anticorrosion layers for biomedical metallic implants

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

W pracy przygotowane zostaną ceramiczne warstwy ochronne na stali nierdzewnej 316L. Celem pracy będzie zwiększenie odporności korozyjnej stali w środowisku, w jakim pracować muszą rzeczywiste stalowe implanty medyczne. Do przygotowania warstw wykorzystane zostaną metody nakładania wirowego oraz pirolizy aerozolowej. Wykorzystana zostanie nowa metoda przygotowania warstw ceramicznych wykorzystująca prekursory polimerowe i zawiesiny koloidalne. Przebadany zostanie wpływ grubości warstw na właściwości ochronne. Określone zostaną optymalne warunki przygotowania warstw.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Ceramiczne membrany separacyjne tlenu

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Ceramic oxygen separation membranes

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest określenie właściwości wybranych materiałów perowskitowych do procesów separacji tlenu. Sprawdzone zostaną dwie konstrukcje: w postaci pastylki ceramicznej oraz w postaci warstwy na porowatym podłożu ceramicznym. Dla przygotowanych  membran określone zostaną parametry elektryczne w funkcji temperatury, ciśnienia itp. Zbadana zostanie wydajność separacji tlenu oraz mikrostruktura membran.