http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Prace dyplomowe magisterskie 2010
Prace dyplomowe 2008 PDF Wydrukuj e-mail

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2008

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Mobilna aplikacja asystenta lekarza dla urządzeń przenośnych (Smartphone, iPhone/iPod touch)

Tytuł angielski

Mobile assistant of healthcare professional using portable devices (smartphone, iPhone/iPod touch)

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena mobilnej aplikacji asystenta lekarza dla urządzeń przenośnych typu smartphone, iPhone/iPod touch.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Przenośny moduł EKG z komunikacją Bluetooth

Tytuł angielski

Mobile ECG module witch the Bluetooth interface

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja i ocena przenośnego modułu EKG ze sterowaniem i wizualizacją w systemach przenośnych i komputerach poprzez zastosowanie łącza Bluetooth.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System domowej sieci sensorowej z wykorzystaniem modułów Sun SPOT

Tytuł angielski

System of in-house sensor network using SunSPOT modules

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena systemu domowej sieci sensorowej z wykorzystaniem modułów Sun SPOT

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System elektronicznych kart inteligentnych pacjenta i lekarza

 

Tytuł angielski

Electronic cards system for patients and healthcare professionals

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja i ocena systemu elektronicznych kart inteligentnych dla potrzeb pacjenta i lekarza.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System informacyjny oraz komunikator z ekranem dotykowym dla potrzeb osoby starszej

Tytuł angielski

Information system and communicator for older person assistance using touchscreen

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena systemu informacyjnego oraz komunikatora z ekranem dotykowym dla potrzeb osoby starszej.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System zdalnego monitorowania pomieszczeń z wykorzystaniem terminali GSM/J2ME

Tytuł angielski

Remote monitoring system using GSM/J2ME terminals

Opiekun pracy

dr inż. Jacek Rumiński

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, realizacja i oprogramowanie systemu zdalnego monitoringu pomieszczeń z zastosowaniem urządzeń zgodnych z J2ME

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Program do symulacji badań spirometrycznych z wykorzystaniem wyników modelowania

Tytuł angielski

The application of spirometry test simulation based on the modelling result

Opiekun pracy

dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. n. P.G.

Konsultant pracy

mgr inż. Wojciech Słomiński

Cel pracy

Celem jest przygotowanie programu umożliwiającego symulację i prezentację wyników symulacji badania spirometrycznego dla zdrowych i dla wybranych jednostek chorobowych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Modelowanie i symulacja badań układu oddechowego techniką oscylacji wymuszonych

Tytuł angielski

The modelling and simulation of the respiratory system examination - Forced Oscillation Technique

Opiekun pracy

dr hab. inż. Renata Kalicka prof. n. P.G.

Konsultant pracy

mgr inż. Wojciech Słomiński

Cel pracy

Celem jest przygotowanie programu umożliwiającego symulację i prezentację wyników symulacji badania metodą FOT.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System analizujący zachowanie zwierząt doświadczalnych na podstawie nagrań wideo

Tytuł angielski

System for behavioral analysis of experimental animals based on video recording

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

mgr inż. Magdalena Mazur

Cel pracy

Opracowanie i realizacja systemu służącego do analizy ruchu, położenia i zachowania zwierząt doświadczalnych na podstawie obrazu z kamer umieszczonych obok klatki. Analiza porównawcza systemu deterministycznego oraz działającego w oparciu o sieć neuronową.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Łączenie i wizualizacja obrazów i regionów multimodalnych

Temat angielski

Merging and visualization of multimodality images and regions

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

mgr inż. Marek Suchowirski

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie programu do łączenia sekwencji obrazów pochodzących z kamery termowizyjnej oraz kamery video.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Źródła zasilania biologicznych układów pomiarowych

Opiekun pracy

dr inż. Maciej Drozd

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Zaprojektowanie i wykonanie czułego układu pomiarowego (-200dB) do pomiaru fluktuacji napięć źródeł zasilania. Porównanie teoretyczne i praktyczna weryfikacja wpływu jakości zasilania na rozdzielczość pomiaru bioelektrycznego współczesnymi aparatami EEG i EKG.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Fantom bioelektryczny do testowania aparatury pomiarowej

Opiekun pracy

dr inż. Maciej Drozd

Konsultant pracy

mgr inż. Marek Suchowirski

Cel pracy

Opracowanie założeń i realizacja prototypu fantomu elektrycznego uproszczonej aktywności EKG i EEG dla potrzeb prac konstruktorskich związanych z aparaturą pomiarową.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System kontroli faz snu

Opiekun pracy

dr inż. Maciej Drozd

Konsultant pracy

mgr inż. Marek Suchowirski

Cel pracy

Opracowanie układu pomiarowego do identyfikacji fazy snu i zarządzania procesem wybudzania.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System modułów bezprzewodowych do polisomnografii

Opiekun pracy

dr inż. Maciej Drozd

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Projekt i implementacja zespołu bezprzewodowych modułów pomiarowych dla potrzeb polisomnografii.

 

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

System autoryzacji dostępu do pomieszczeń oparty na technologii RFID

Opiekun pracy

dr inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie projektu systemu do systemu autoryzacji dostępu do pomieszczeń. Autoryzacja dostępu na podstawie kart RFID. Układ z wbudowanym WebSerwerem zapewnia logowanie wejść.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Mikroprocesorowy system lokalizacji GPS

Opiekun pracy

dr inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na wykorzystanie mikrokontrolera ATMega128 z modułem GPS oraz wyświetlaczem graficznym. Układ powinien pozwalać na samodzielne oprogramowanie wyświetlacza w celu prezentacji danych z odbiornika GPS.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Konstrukcja i pomiary parametrów ceramicznego czujnika gazów toksycznych

Opiekun pracy

dr inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Wykonanie czujnika ceramicznego o mieszanym potencjale („mixed-potential”) do pomiarów gazów toksycznych. Praca obejmuje znalezienie najlepszej temperatury oraz warunków syntezy, temperatury pracy czujnika, określenie parametrów czujnika oraz porównanie otrzymanych wyników z dostępnymi danymi literaturowymi.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Metoda wyznaczania właściwości redox roztworów wodnych

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie nowej metody wyznaczania właściwości redox roztworów wodnych.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Metody poprawy własności metrologicznych szklanych elektrod jonoselektywnych do oznaczeń jonów wapnia

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie metody poprawy własności metrologicznych jonoselektywnych elektrod szklanych do oznaczeń jonów wapnia.

 

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej

Elektroniczny kalibrator elektrod do pomiaru potencjału redox

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie elektronicznego kalibratora elektrod stałych wykorzystywanych do pomiaru wartości potencjału redox.