Home Prace dyplomowe magisterskie 2011
Prace dyplomowe magisterskie 2011 PDF Wydrukuj e-mail

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2011:


Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza obrazów termograficznych w mammografii

Opiekun pracy

Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Konsultant pracy

mgr inż. Mateusz Moderhak

Cel pracy

Opracowanie modelu termicznego dla mammografii. Analiza obrazów i serii obrazów termograficznych uzyskanych z symulacji pomiarów jak i w klinicznych pomiarach mammograficznych, stosując rejestracje statyczne jak i dynamiczne.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Pakiet do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

Opiekun pracy

dr inż. Artur Poliński

Konsultant pracy

dr hab. inż. Jerzy Worek, prof. PG

Cel pracy

Opracowanie pakietu programów do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału EKG

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System pomiarowo sterujący inteligentnego budynku wykorzystujący urządzenia mobilne

Opiekun pracy

Dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Dr inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Opracowanie i realizacja systemy składającego się z połączonych bezprzewodowo modułów elektronicznych realizujących wybrane funkcje pomiarowo sterujące.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Układ pomiarowy do współpracy z elektrochemicznymi czujnikami gazu

Opiekun pracy

Dr inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Dr inż. Grzegorz Lentka

Cel pracy

Opracowanie układu pomiarowego na bazie układów LMP91000 i LMP90100 modułu pomiarowego przeznaczonego do pomiaru sygnału wyjściowego z elektrochemicznych czujników gazu.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Czujnik zawartości tlenków azotu w powietrzu

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie, realizacja i ocena możliwości zbudowania czujnika zawartości tlenku azotu w powietrzu.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Potencjometryczny czujnik ditlenku węgla ze stałym elektrolitem

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Jasiński

Konsultant pracy

Mgr inż. Sebastian Molin

Cel pracy

Opracowanie realizacja i ocena możliwości zbudowania czujnika ditlenku węgla wytworzonego w powietrzu.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Komputerowa ocena TIA

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie interaktywnej gry umożliwiającej ocenę wystąpienia przejściowego niedotlenienia mózgu.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Nasobny układ rejestracji i analizy EKG z komunikacją bezprzewodową

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Opracowanie systemu rejestracji EKG analizy rytmu i detekcja stanów zagrożenia.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Pulsoksymetria i hematokryt

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości oceny zmian hematokrytu w sposób nieinwazyjny za pomocą metody optycznej.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wspomagający diagnozowanie cukrzycy

Opiekun pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego diagnozowanie cukrzycy.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System wspomagający diagnozowanie zawału serca

Opiekun pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Konsultant pracy

dr inż. Agnieszka Janczulewicz

Cel pracy

Celem pracy jest przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego diagnozowanie zawału serca.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Detektor aktywności

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Określenie reaktywności serca, na podstawie pomiarów aktywności fizycznej i EKG

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Elektryczna metoda oznaczania zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie metody umożliwiającej określenie stopnia zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Elektryczna metoda oczyszczania osadu pościekowego z metali ciężkich

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie metody umożliwiającej oczyszczanie osadu pościekowego z metali ciężkich.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

System do oceny wad postawy

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie systemu pomiarowego do oceny wad postawy poprzez pomiar rozkładu siły nacisku na stopy.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Analiza bezdotykowego sygnału EKG

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. PG

Konsultant pracy

Dr inż. Adam Bujnowski

Cel pracy

Analiza sygnału EKG rejestrowanego w sposób bezdotykowy

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Eksploracyjne i konfirmacyjne metody analizy odpowiedzi czujników gazów

Opiekun pracy

Dr. inż. Grzegorz Jasiński

Konsultant pracy

Dr. inż. Grzegorz Jasiński

Cel pracy

Sprawdzenie możliwości wykorzystania metod PCA, PLS i innych do analizy odpowiedzi matrycy czujników gazu oraz odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych.

 

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Elektroda woltamperometryczna o zwiększonej dokładności i szybkości do oznaczeń stężenia metali ciężkich w wodzie

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Konsultant pracy

dr inż. Krzysztof Suchocki

Cel pracy

Opracowanie nowej konstrukcji stałej elektrody woltamperometryczej do oznaczeń stężenia jonów metali ciężkich w wodzie.